Opleiding en bijscholing

Een overzicht van al onze opleidingen en bijscholingen:
  • Sport Met Grenzen
  • Aan de slag als Aanspreekpersoon Integriteit in jouw sportclub (Club-API)
  • Tips voor Sportouders: Hoe ondersteun ik mijn sportende kind?
  • Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub aanpakken: aan de slag met de Toolkit
  • Workshop Een gedragscode in jouw sportclub
  • Duopresentatie voor sporters en ouders: Stress op het startblok
  • Time Out tegen Pesten (TOP)

Sport Met Grenzen

Wat doe je als een sporter foto’s heeft genomen van de meisjes onder de douche? Hoe zorg je voor een laagdrempelig aanspeekpunt voor mogelijke problemen? Welke gedragscode maak je op voor sporters en trainers omtrent kleedkamer- en douchegebruik? Kunnen er seksueel getinte mopjes gemaakt worden op de club met kinderen en jongeren? Mogen trainers en jongeren sms’en? Welke stappen neem je als een ouder een probleem meldt? Kan je een lid schorsen of uitsluiten voor lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Uit recent (2014) grootschalig onderzoek blijkt dat 17% van de bevraagde volwassenen in hun kindertijd en jeugd minstens één ervaring had met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving. De kans dat ook jouw sportorganisatie vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is dus reëel. Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, zal misschien niet op de juiste manier reageren. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen!

Op al deze vragen biedt “Sport met grenzen: Vlaggensysteem” een antwoord. Het pakket bestaat uit een handleiding en 30 situaties die in de sport voorkomen. Om dit thema volwaardig in jouw club aan te pakken vind je in “Sport met grenzen: Beleidsinitiatieven” concrete acties die je als bestuur je club kan verwezenlijken. De vorming is een mix van theorie, tips, voorbeeldcases en eigen aangereikte situaties.

Vraag deze bijscholing aan

Aan de slag als Aanspreekpersoon Integriteit in jouw sportclub (Club-API)

Incidenten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokken.

In deze bijscholing krijg je info en tools aangereikt om jouw rol als aanspreekpersoon integriteit in de sportclub (club-API) op te nemen. Na de bijscholing kan je:

- de rol en functie van club-API duidelijk uitleggen aan jouw clubbestuur
- jezelf profileren als club-API naar alle leden van de sportclub
- eerste opvang voorzien bij een melding of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
- een gesprek voeren met een melder en alle betrokkenen
- een incident afhandelen op basis van een duidelijk handelingsprotocol

OPGELET: Deelnemers van deze bijscholing moeten eerste de bijscholing Sport Met Grenzen gevolgd hebben.

Vraag deze bijscholing aan

Tips voor Sportouders: Hoe ondersteun ik mijn sportende kind?

Als ouder ben je samen met de trainer en ploeggenoten een zeer belangrijke schakel in het sportieve leven van je kind. Maar het is vaak moeilijk om precies te weten wat je moet doen om je sportende kind te helpen. Hoe zorg je dat het op een gezonde en leuke manier aan sport doet, en kan je bijdragen om zo veel mogelijk uit zijn of haar sporttalent te halen?

In tips voor ouders komen volgende onderwerpen aan bod:

- De verschillende rollen die je invult als sportouder
- Groei en ontwikkeling
- Fysieke training
- Voeding
- Psychologische sterkte en welzijn
- Talentidentificatie en ontwikkeling
- Sportintegriteit en morele ontwikkeling
- Welzijn
- Jouw eigen ervaring als sportouder zo leuk mogelijk maken

Het project Sportparent.eu biedt toegankelijke antwoorden met de meest accurate en actuele kennis over de belangrijkste vragen rond jeugdsport. Het Centrum Ethiek in de Sport werkte hiervoor via een Europees project samen met vooraanstaande partners uit de academische wereld en de sportpraktijk.

Vraag deze bijscholing aan via vorming@ethischsporten.be

Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub aanpakken: aan de slag met de Toolkit

Als sportclub wil je een veilige en plezierige sportomgeving voor iedereen. Dan ben je best gewapend tegen ongewenst grensoverschrijdend gedrag in je sportclub, zodat je op gepaste wijze kan reageren wanneer er iets misgaat. Wij willen je daar graag bij helpen! De Toolkit Grensoverschrijdend Gedrag helpt sportclubbesturen bij het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de sport. De Toolkit bestaat uit 6 stappen en per stap zijn er een aantal ondersteunende instrumenten. Afhankelijk van de capaciteit en het engagement binnen jouw club kan je basisacties nemen, iets meer doen of een totaalaanpak uitwerken.

Vraag deze bijscholing aan

Workshop Een gedragscode in jouw sportclub

In deze workshop overlopen we samen hoe je een gedragscode opstelt die geen dode letter blijft, maar een sterk werkinstrument wordt. We geven zowel tips voor het opstellen en de implementatie van de code, als tips over wat inhoudelijk aan bod kan komen in een gedragscode. Samen bekijken we enkele goede voorbeelden, maar gaan we ook aan de slag met jullie eigen gedragscodes. Breng je huidige gedragscode mee als je er al een hebt. Dan bekijken we samen wat hierin goed zit, en wat kan worden verbeterd. Als je nog geen gedragscode hebt, kan je op voorhand al eens nadenken wat je hierin zou willen opnemen. Dan helpen we je op weg om een code op te stellen.

Vraag deze bijscholing aan via vorming@ethischsporten.be

Duopresentatie voor sporters en ouders: Stress op het startblok

Sporters moeten leren omgaan met de druk van competitie. Zodat in competitie hun mogelijkheden niet verliezen, maar boven zichzelf uitstijgen. Ouders kunnen een zeer grote rol spelen in hoe hun kinderen met die druk omgaan. Ten goede of ten kwade. Ondanks goede bedoelingen voeren ze soms onbewust de druk op. Maar in veel gevallen helpen ouders hun kind heel goed om met die druk om te gaan. In deze sessie op maat van sportclubs leert een sportpsycholoog de jongeren technieken aan om met competitiedruk om te gaan, terwijl we in een parallelle sessie met de ouders spreken over hoe zij hun kind het beste kunnen helpen. De jongeren laten we kennismaken met een brede waaier aan technieken. Sommige fysiek, andere meer rationeel, zodat elke sporter kan ontdekken wat voor hem of haar het beste werkt. We overlopen ademhalingstechnieken, visualisatie, positief denken, relaxatieoefeningen, zelfspraak, doelen stellen… De ouders geven we inzicht in welke invloed ze hebben op hun kind, en op welke manieren ze hun kind het beste kunnen ondersteunen. De inspiratie hiervoor komt uit het Europese project Sportparent.eu. Naast ‘Psychologische sterkte en welzijn’ biedt dit project ook antwoorden op vragen rond Groei en ontwikkeling, Fysieke training, Voeding, Talentontwikkeling, Sportintegriteit en morele ontwikkeling, Welzijn…

Praktische voorwaarden voor aanvrager:
- Duur: 2x1u30 (simultaan, dus twee zaaltjes nodig)
- Kostprijs: 331,5 euro incl BTW
- Optie: brochures “Tips voor sportouders” aan productiekost (= 2 euro per stuk)

Vraag deze bijscholing aan via vorming@ethischsporten.be

Time Out tegen Pesten (TOP)

Tijdens de vorming ‘Time Out tegen Pesten’ kom je te weten hoe je een pestvrije omgeving kan creëren en gaan we samen op zoek naar een positief antwoord op pestgedrag. De vorming staat stil bij wat pestgedrag is, hoe het ontstaat, wat de risicofactoren zijn, met welke gevolgen de gepeste kampt.

Vraag deze bijscholing aan

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?