Intro

Sporters verdienen het om van hun geliefde sport te kunnen genieten op een plezierige manier én in een veilige omgeving. Sportorganisaties - sportclubs, sportdiensten en sportfederaties … - hebben de belangrijke en uitdagende taak om dit ethisch sportklimaat te creëren en te behouden voor hun leden. Om je daarbij te helpen, hebben we een 8-stappenplan opgesteld om structureel aan de slag te gaan!

Elke sportorganisatie van gelijke welke grootte, aard of met gelijk welke capaciteit (middelen, personeel …) kan aan de slag met dit stappenplan. Het biedt de vrijheid om bepaalde stappen meer of minder uit te werken en inhoud te geven naargelang je eigen prioriteiten en mogelijkheden.

Stap 1 tot en met 4 zijn voorwaardelijke stappen: het is de duurzame fundering die je éénmalig aanlegt in je organisatie, en waar je de rest van het ethisch sportklimaat op bouwt.

Stap 5 tot en met 8 zijn de stappen waar het concreet wordt. Je kijkt naar naar de huidige stand van zaken, bepaalt werkpunten en prioriteiten en gaat aan de slag. Dit kan je ieder sportjaar opnieuw herhalen, want het klimaat in je organisatie staat natuurlijk niet stil! Elk jaar bieden zich nieuwe kansen aan om te werken aan een plezierige sportomgeving.

• Wil je snel aan de slag?
Lees dan per stap de korte omschrijving om een totaalbeeld te krijgen van de aanpak.

• Ben je benieuwd hoe collega’s het aanpakken?
Dan vind je zeker inspiratie bij de voorbeelden per stap van clubs, sportfederaties en sportdiensten.

• Wil je echt werk maken van een plezierige en veilige sportomgeving?
Je krijgt hiervoor gratis toegang tot onze werkdocumenten na het opgeven van enkele gegevens. Deze documenten bevatten een schat aan achtergrondinformatie en reiken een leidraad aan om concreet aan de slag te gaan.

Veel succes! Hou ons gerust op de hoogte van al jullie initiatieven!

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?