Bepaal de rode draad

Werk een gedragscode uit die de rode draad vormt doorheen het ethische sportklimaat in je organisatie. De code beschrijft expliciet de geldende gedragsnormen en –regels. Het uitgangspunt daarbij is dat het ethisch klimaat verbetert als normen en regels duidelijk zijn en door iedereen consequent gehanteerd worden. Let wel, het invoeren van een gedragscode garandeert natuurlijk niet dat ongewenst gedrag voortaan onmogelijk wordt. Een gedragscode werkt in eerste instantie positief en motiverend, maar moet ook verwijzen naar een sanctionerende procedure in geval van overtreding van de richtlijnen.

voorbeelden

Club - Tenniscenter Wimbledon

Zelf de bestuursleden krijgen bij ons gedragsregels

Lees meer

Federatie - Vlaamse Atletiekliga

De gedragscode van de Vlaamse Atletiekliga is een goede leidraad voor clubs om hiervan hun persoonlijke gedragscode op te maken.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?