Blik terug én vooruit

Evalueer je ondernomen acties. Om op lange termijn een ethisch sportklimaat in de organisatie te handhaven, is een evaluatie onontbeerlijk. Evalueer zowel de werking en de implementatie van het stappenplan als eventuele veranderingen in het ethisch sportklimaat zelf. Met bepaalde groepen kan je dieper ingaan op hun specifieke rol in het ethisch sportklimaat (sportbegeleiders, ouders…). De evaluatie gebeurt bij voorkeur jaarlijks op een vast tijdstip. Merk op dat het stappenplan een cyclus volgt: de evaluatie van het voorbije jaar vormt meteen de basis als startpunt voor de doorlichting van het nieuwe sportjaar én is een handige voedingsbodem voor nieuwe acties. Bovendien is dit de stap waar je alle betrokkenen (verantwoordelijke ethiek, API, actoren van het ethisch comité, vrijwilligers…) die een steentje hebben bijgedragen eens in de bloemetjes kan zetten.

voorbeelden

Federatie - Vlaamse Liga Paardensport - Karen de Clercq

... ook halen wij als federatie heel wat nieuwe inspiratie uit de acties en de manier waarop de clubs de doelstellingen behalen.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?