Bundel de krachten

Richt een ethisch comité op dat waakt over het ethisch klimaat en dit positief stimuleert. Betrek en motiveer daarvoor verschillende actoren uit de organisatie (spelers, coaches, bestuursleden, vrijwilligers, ouders, supporters…). Het comité deelt goede ervaringen binnen de sportorganisatie en signaleert problemen aan het bestuur. Verder heeft zij input bij de stap 5 (doorlichting), stap 6 (gedragscode), stap 7 (acties), en stap 8 (evaluatie). Het comité komt best 2 à 3 keer per seizoen samen.

Een organisatie met een grote jeugdwerking kan er voor opteren om een apart jeugdcomité op te richten om de stem van kinderen en jongeren voldoende te horen.

voorbeelden

Club - Kortrijkse Zwemkring - Bart Dewulf | Secretaris

Binnen de eigenheid van KZK is het de taak en opdracht van de ethische commissie om onze werking in vraag te stellen en met constructieve voorstellen het beleid en de werking van onze club beter te maken.

Lees meer

Sportdienst - Kortrijk

De werkgroep was een mooie mix van personen met een verschillende achtergrond.

Lees meer

Federatie - Gymfederatie - Carolien Jannes | sportpsychologe

De Ethische Commissie denkt actief na over welke pedagogische en ethische vaardigheden er verder ontwikkeld moeten worden bij onze coaches.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?