Ga ervoor!

Waar een wil is, is een weg! Zorg dat het bestuur/management gedreven is om een positief en ethisch klimaat te implementeren. Dit kan enerzijds door ethisch leiderschap te hanteren en de principes van good governance na te leven. Leiders spelen binnen een organisatie een grote rol in het sturen van gedrag. Good governance staat voor goed bestuur van een organisatie en biedt handvaten om een onderneming goed, efficiënt en verantwoord te leiden.

Een eerste stap in het creëren van draagvlak is het (her)formuleren van een duidelijke missie en visie waarin het ethisch sportklimaat een uitgesproken plaats heeft. Met de missie definieert de organisatie haar bestaansreden, haar waarden en identiteit (waarom bestaan we?). De visie werpt een blik op de toekomst en beschrijft de gewenste situatie op lange termijn (waar willen we samen naartoe?).

voorbeelden

Federatie - VLAAMSE JUDOFEDERATIE - Silvia Buysens | sporttechnisch coördinator

In veel beslissingen houden we de missie van de organisatie in het achterhoofd om zo een (ethische) lijn te trekken doorheen de volledige werking van de federatie.

Lees meer

Club - SJZ Lions - Ricardo Naeyaert | Voorzitter

We hebben samen met het bestuur, de trainers en vertegenwoordigers van ouders een oefening gemaakt waar onze club voor wil staan en hoe we dit kunnen bereiken.

Lees meer

Sportdienst - Sportdienst Lille - Wim Bossaerts | Sportfunctionaris

De missie en de visie moet alles omvattend zijn en eveneens aanzetten tot het uitdragen van onze waarden.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?