Kijk wat er leeft

Maak een doorlichting van het ethisch sportklimaat in de sportorganisatie. Voor je een nieuw beleid gaat ontwikkelen of nieuwe ethische accenten wil leggen, krijg je best eerst zicht op hoe de mensen in je organisatie denken over het huidige beleid en in hoeverre ethisch sporten een draagvlak heeft. Via de doorlichting kan je zicht krijgen op wat er leeft bij begeleiders, medewerkers en (jonge) sporters. Het doel is om in stap 7 (in de praktijk) de specifieke aandachtspunten en prioriteiten om te zetten in concrete initiatieven.

Het is relevant om enerzijds na te gaan welke ethische thema’s er leven (pesten, discriminatie, G-sport, holebi’s, fysiek en psychisch geweld…) en anderzijds hoe bepaalde deelaspecten (onthaalbeleid, communicatie, aanwerving en begeleiding van trainers…) van de werking meer aandacht aan ethisch sporten kunnen geven.

De doorlichting kan gebeuren via gegevens uit dossiers, verslagen, interne rapporten; een aantal cases uit het verleden; samenkomst met klankbordgroep ethiek; vragen aan begeleiders en bestuursleden …

voorbeelden

Sportdienst - Sportdienst Lochristi - Peter Geers | Sportfunctionaris

De doorlichting dient als referentiekader om het beleidsplan verder op te bouwen. Hier houden we rekening met sociaal-maatschappelijke trends.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?