Engageer een sterke m/v - voorbeelden

Sportdienst - Sportdienst Harelbeke - Frank Malisse | Sportfunctionaris

Binnen onze sportdienst bekijk ik beslissingen met een ethische bril en zorg ik ervoor dat het onderwerp op de agenda staat.

Lees meer

Clubs hebben een duwtje in de rug nodig om aan ethische aspecten te werken! Daarom heb ik als sportfunctionaris van Harelbeke de rol opgenomen van ‘verantwoordelijke ethiek’. Binnen het beleid dat we voeren naar sportclubs leggen we de volgende ethische accenten: inzet voor ethische initiatieven belonen we via het subsidiereglement, kosten voor het volgen van opleidingen rond ethiek betalen we terug, binnen de nieuwsbrief naar bestuurders en trainers integreren we ethische topics… Ik sta de clubs te woord met vragen en probeer te ondersteunen waar nodig. Binnen onze sportdienst bekijk ik ook andere beslissingen met een ethische bril en zorg ik ervoor dat het onderwerp op de agenda staat. Verder volg ik ook het Vlaams beleid op om de gelegde accenten door te vertalen naar de werking van de sportdienst zelf en naar het beleid naar de clubs.

Meer weten?
http://www.harelbeke.be/sport

Federatie - Vlaamse Basketballiga - Lisa Van Ranst | Sporttechnisch Medewerkster

Als sportfederatie speel je een belangrijke rol in het bewustmaken van clubs, sporters, supporters, trainers en ouders van het belang van ethiek in de sport op en rond het sportterrein.

Lees meer

Sport is het ideale middel om waarden en normen te leren, te ervaren en toe te passen. Een sportclub is als het ware een kleine community waar kinderen, jongeren en volwassenen attitudes aanpassen en zichzelf verder ontwikkelen. Dit ervaar ik niet alleen tijdens mijn job maar ook als jeugdcoach in de club. Als sportfederatie speel je een belangrijke rol in het bewustmaken van clubs, sporters, supporters, trainers en ouders van het belang van ethiek in de sport op en rond het sportterrein.

De Vlaamse Basketballiga wil volop meewerken aan een veilige en zuivere sportbeleving en de clubs mee op sleeptouw nemen.

Als verantwoordelijke ethiek koos ik er samen met collega’s voor om ons voornamelijk toe te leggen op ‘fair play in basketbal’. Voor alle doelgroepen werden fairplaycodes opgesteld en gecommuniceerd, aan de clubs werd gevraagd om de Panathlon verklaring te ondertekenen, er werden inspirerende sessies voor sportouders georganiseerd en er werden posters ontwikkeld om supporters te wijzen op positief supportersgedrag. Op onze website en in de nieuwsbrieven komen alle thema’s, ook de initiatieven van ICES, aan bod. Als verantwoordelijke ethiek bij de federatie is het belangrijk dat clubs bij mij terecht kunnen met vragen omtrent het opbouwen van een goed ethisch beleid. Samen met mij wordt gekeken welke acties we kunnen opzetten rond bepaalde ethische thema’s.

Meer weten?
http://www.vlaamsebasketballiga.be

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?