Ga ervoor! - voorbeelden

Federatie - VLAAMSE JUDOFEDERATIE - Silvia Buysens | sporttechnisch coördinator

In veel beslissingen houden we de missie van de organisatie in het achterhoofd om zo een (ethische) lijn te trekken doorheen de volledige werking van de federatie.

Lees meer

We hebben met de Vlaamse Judo federatie de missie goed en doordacht opgesteld. Er zitten heel wat ethische aspecten bewust in vervat. Hierin hebben we aandacht voor doelgroepen en plaatsen we de opvoedende waarden en het welzijn naar voor. De missie is voor ons een leidraad om onze werking verder vorm te geven. Zo was de missie een startpunt voor het opbouwen van een gedragscode. Hebben we werk gemaakt van educatieve filmpjes om het competitiegebeuren te verduidelijken. Is er vanuit het belang van zelfstandigheid en empowerment van de sporter op een leuke manier werk gemaakt van hoe jonge sporters hun sporttas moeten maken. Hechten we in acties belang aan welzijn en gezondheid (bijvoorbeeld door het communiceren van hygiënetips). In veel beslissingen houden we de missie van de organisatie in het achterhoofd om zo een (ethische) lijn te trekken doorheen de volledige werking van de federatie.

Missie

De Vlaamse Judofederatie vzw heeft als streefdoel alle judoclubs in Vlaanderen en het tweetalig hoofdstedelijk gewest Brussel in één federatie te verenigen en judo en zelfverdediging als sport te verspreiden, aan te leren en te beoefenen op zowel provinciaal, Vlaams, nationaal als internationaal vlak en dit met grote aandacht voor de verschillende doelgroepen in Vlaanderen (kleuters, kinderen, adolescenten, volwassenen, senioren en G-sport). De Vlaamse Judofederatie vzw wil dit realiseren door middel van het nemen van alle nodige initiatieven ter bevordering van de judosportbeoefening op recreatief en competitief vlak, rekening houdend met de opvoedende waarden van het judo. Bovendien verplicht de federatie zichzelf het algemene doel van de judosport (voorspoed en algemeen welzijn) na te streven en uit te dragen.

Meer weten?
http://www.vjf.be/

Club - SJZ Lions - Ricardo Naeyaert | Voorzitter

We hebben samen met het bestuur, de trainers en vertegenwoordigers van ouders een oefening gemaakt waar onze club voor wil staan en hoe we dit kunnen bereiken.

Lees meer

Als sportclub hecht Sint Jan Zedelgem Lions heel veel belang aan Ethisch Verantwoord Sporten. Daarom hebben we samen met het bestuur, de trainers en vertegenwoordigers van ouders een oefening gemaakt waar onze club voor wilt staan en hoe we dit kunnen bereiken. Deze oefening resulteerde in onze missie en we hebben enkele waarden uitgeschreven waar onze club wilt voor staan.

We hechten belang aan ethisch sporten omdat wij vinden dat iedereen op een eerlijke, gelijke manier moeten kunnen sporten zonder enige vorm van belemmering. Sporten moet gezond zijn, daarom willen we onze leden dan ook op een gezonde en verantwoorde manier gaan begeleiden.
In onze club brengen we dit in de praktijk door acties uit te werken rond fair play, we gaan een gesprek aan met coaches die we willen aanwerven om te kijken of hun visie strookt met onze visie en waarden, beslissingen worden altijd genomen met onze missie en waarden als leidraad te gebruiken…

Missie

  • SJZL wil tal van zaken verwezenlijken (leren, amuseren, begeleiden, opvoeden, steunen …) en wil tal van zaken zijn (kwaliteitsvol, creatief, sociaal, innovatief, vooruitstrevend, sportief, openstaan voor diversiteit…)
  • SJZL wil iedereen op een aangename en plezante manier kennis laten maken met de (rolstoel)basketbalsport.
  • SJZL wil een meerwaarde zijn voor het Zedelgemse en West-Vlaamse sportbeleid. We willen jongeren aanzetten tot beweging en tot sociaal engagement door samen in ploeg te spelen. We willen mensen aanzetten tot sport door gerichte acties te voeren.
  • SJZL staat garant voor een kwaliteitsvolle jeugdopleiding die onder leiding staat van getalenteerde en gediplomeerde coaches.
  • SJZL wil iedereen de kans bieden om te kunnen sporten zonder belemmering van financiële, fysische, uiterlijke, religieuze, etnische of seksuele aard.
  • SJZL wil iedereen laten sporten los van hun sportieve kwaliteiten of fysieke mogelijkheden.

Waarden
Teamspirit – Develop yourself – Enthousiasme – Be positive – Respect – Verfrissend - Doorzettingsvermogen

Meer weten?
http://www.sjzlions.be/

Sportdienst - Sportdienst Lille - Wim Bossaerts | Sportfunctionaris

De missie en de visie moet alles omvattend zijn en eveneens aanzetten tot het uitdragen van onze waarden.

Lees meer

Voor de opmaak van zowel de missie als de visie van de gemeentelijk sportdienst Lille werd er vertrokken vanuit een mindmap. Deze mindmap had tot doel een overzicht te creëren van de verschillende taken, maar ook de verschillende waarden die meespelen in de dagdagelijkse opdrachten van een sportdienst.

Uit deze mindmap bleek echter al te vlug dat ethische waarden een enorme belangrijke invulling kennen in de sportwereld. Verschillende doelgroepen, verschillende opdrachten, diverse invalshoeken …
De missie en de visie moest alles omvattend zijn en eveneens aanzetten tot het uitdragen van onze waarden. Een moeilijke en uitdagende opdracht die uiteindelijke resulteerde in de missie en de visie van de gemeentelijke sportdienst:

Missie
De gemeentelijke sportdienst Lille heeft tot doel om door middel van een optimale samenwerking tussen de verschillende actoren, te motiveren ‘tot leven om te bewegen’ en ‘te bewegen om te leven’. Zij doet dit door zich open te stellen naar al wie zich wil engageren tot zinvol bewegen.

Visie
De gemeentelijke sportdienst stimuleert de samenwerking tussen de actoren. Ze heeft hierbij steeds oog voor sport als doel en sport als middel. Zij neemt haar rol op in nauwe betrokkenheid en wisselwerking met de sportsector en dit op een professionele en complementaire wijze.

Meer weten?
http://www.lille.be/sport

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?