Ethische Criteria

Als sportfederatie of sportdienst heb je een unieke positie in het sportlandschap om jouw sportclubs positief te stimuleren tot een gezonde sportbeoefening en het nastreven van een ethisch sportklimaat. Om Ethiek in de praktijk te brengen is het voor sportclubs niet altijd eenvoudig. Heel belangrijk dus om de acties die zij nemen blijvend te stimuleren en belonen, zodat een positieve clubcultuur deel gaat uitmaken van de dagelijkse clubpraktijk. Een kwaliteitslabel of subsidiereglement zijn daarvoor uitstekende instrumenten!

Handleiding

De handleiding Ethische criteria voor een sportief kwaliteitslabel maakt duidelijk hoe je als sportfederatie of sportdienst deze stimulerende en ondersteunende rol kan opnemen. Je vindt er een heleboel motiverende inzichten en inspirerende tips over hoe je ethische criteria kan integreren in jouw kwaliteitslabel of subsidiereglement.
De handleiding werd ontwikkeld In het kader van de overheidsopdracht Ethisch Verantwoord Sporten in samenwerking met de KU Leuven en de Vlaamse Sportfederatie.

Inspiratie

Ik maak het verschil! - EVS kwaliteitslabel Vlaamse Liga Paardensport

‘Ik maak het verschil!’ is een project van de Vlaamse Liga Paardensport om Ethisch Verantwoord Sporten in de paardensport te bevorderen. Het project ontstond in 2011 en kende begin 2014 een grondige hervorming. Iedere club kan instappen in het project en clubs die zich engageren voor en werken aan EVS, worden na enkele jaren beloond met de titel “Ethisch Verantwoorde Sportclub”.

Jeugdfonds Zwemsport 2015 - Vlaamse Zwemfederatie

Zwemclubs kunnen een kwaliteitslabel toegekend krijgen en een financiële tegemoetkoming ontvangen na verantwoording via een bewijsdossier. De kwaliteitsparameter 'ethisch verantwoord sporten' is al van in het begin sterk geïntegreerd in dit 'Jeugdfonds Zwemsport' en richt zich oa. op het nakomen/verantwoorden van EVS acties rond ‘rechten van het kind’ en ‘integriteit van het individu’.

Jeugdsportfonds Vlaamse Yachting Federatie

De Vlaamse Yachting Federatie stimuleert ethisch sporten bij haar clubs via het jeugdsportfonds. Verschillende ethische aspecten zijn opgenomen in de criteriatabel en via een handige online tool kunnen clubs eenvoudig intekenen en rapporteren over de behaalde voorwaarden.

Subsidiereglement Sportdienst Harelbeke

Ethiek in de sport vormt één van de kwaliteitscriteria in het subsidiereglement bij de sportdienst van Harelbeke. Ze focussen onder meer op pesten, racisme, druggebruik, ongewenst seksueel gedrag… Zo wordt er aandacht besteed aan het reglement voor inwendige orde en ethische codes, en deelname aan EVS-initiatieven van de sportdienst.

Subsidiereglement gemeente Willebroek

Het gemeentebestuur van Willebroek kiest voor een geïntegreerd subsidiereglement gericht op alle verenigingen (jeugd, sport, cultuur en senioren) en reikt daarin 4 beleidsprioriteiten aan: naast duurzaamheid, gezondheid en toegankelijkheid vormt ook ethiek een belangrijke pijler. Willebroekse verenigingen worden zo gestimuleerd om een stappenplan op te stellen, vorming bij te wonen en concrete acties op te zetten rond ethische thema’s als agressie, diversiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ondersteuning

Wil je als sportfederatie of sportdienst binnenkort het kwaliteitslabel of het subsidiereglement eens opfrissen? Geef ethiek dan zeker een plaatsje!

De handleiding is het perfecte startpunt, maar wij bieden ook ondersteuning op maat aan. Samen bekijken we het huidige kwaliteitslabel of subsidiereglement en we geven tips om dit aan te vullen met ethische criteria. We houden hierbij rekening met de eigenheid van een sportfederatie of sportdienst, en met de specifieke accenten die jullie willen leggen. Zo wordt het kwaliteitslabel of subsidiereglement nog meer een win-win situatie tussen de sportfederatie/sportdienst en haar clubs!

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?