Nieuws

Vertommen ongelijkspel voorplat

Nieuw boek! ‘Ongelijk spel’ door Tine Vertommen

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Variatiespel

Sportieve week tegen Pesten: Stip it, doe de moove, of speel het themaspel

Van vrijdag 22 februari tot maandag 1 maart loopt de Week tegen Pesten. Een initiatief van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, waar ook het Centrum Ehtiek in de Sport deel van uitmaakt. Samen met jou, met jouw school, jeugdvereniging of sportclub willen we werk maken van een pestvrije omgeving voor kinderen en jongeren.

  • Pesten
Shutterstock 742700092 gendergelijkheid

Maak je gemeente ethiek in de sport-proof!

​ICES wil in 2019 samen met ISB geïnteresseerde gemeenten ondersteunen in het vormgeven van een veilig sportklimaat.

Abstract-ai-art-355948

Binnenkort beschikbaar: nieuwe ondersteuningstool SGG voor sportclubs

Om sportclubs nog beter te ondersteunen in de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de sport lanceert ICES vanaf maart een nieuwe ondersteuningstool.

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Nols-zeno

ICES start nieuw project genderongelijkheid en heteronormativiteit

Het Centrum Ethiek in de Sport begint aan een nieuw project rond genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport. Nieuwe medewerker Zeno Nols zal tot juni 2019 aan deze opdracht werken.

  • Gendergelijkheid
  • Holebi’s en transgender
Terugkomdag foto

Terugkomdag API’s 2018

ICES organiseerde op 10 oktober voor de eerste keer een terugkomdag voor de Aanspreekpersonen Integriteit. De terugkomdag zette in op kennisuitwisseling via intervisie maar ook via het verder uitdiepen van een aantal onderwerpen.

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Shutterstock 463593890

Betere informatiedoorstroming strafrechtelijke vervolgingen en veroordelingen

Sportfederaties of sportclubs zijn vaak niet op de hoogte van strafrechtelijke onderzoeken tegen leden, of vonnissen die werden uitgesproken. Dit leidde o.a. tot situaties waarbij trainers veroordeeld werden voor zedenfeiten, maar toch nog actief waren bij een sportclub. Justitie kent echter niet altijd de verschillende structuren en actoren binnen de sportsector, een problematiek die ze ook bij andere sectoren kennen.

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Ices aangepast-logo-rgb kleur

Verschuivingen Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

In het kader van good governance streeft het Centrum Ethiek van de Sport naar een brede vertegenwoordiging in zijn bestuursorganen. Daarom deden we eerder dit jaar een oproep naar nieuwe kandidaten voor de Algemene Vergadering. Ook de Raad van Bestuur kende enkele verschuivingen.

Vsf logo

VSF neemt verdere stappen voor gezamenlijk tuchtorgaan grensoverschrijdend gedrag

De Vlaamse Sportfederatie (VSF) zal een voortrekkersrol opnemen in de oprichting van een gezamenlijk tuchtorgaan grensoverschrijdend gedrag, dat heeft de Raad van Bestuur besloten. Op www.vlaamsesportfederatie.be geeft manager Sophie Cools meer uitleg over de intitiatieven van VSF en aanpassingen aan het decreet georganiseerde sportsector.

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Coverfoto marybel

Ontdek Marybel - Caseondersteuner integriteit bij ICES

Marybel is de caseondersteuner integriteit bij het Centrum Ethiek in de Sport. Zij adviseert en ondersteunt federatie-API’s bij het omgaan met incidenten van grensoverschrijdend gedrag.

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Logo voetbalfraude nl

Matchfixing: Vlaamse cijfers en meldpagina www.sportfraude.be

Manipulatie van sportwedstrijden heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste bedreigingen van de integriteit van de sport. Deze praktijk heeft zich geleidelijk aan over
alle landen en sportdisciplines verspreid. In België werd daarom het ‘Nationaal platform ter bestrijding van de manipulatie van sportwedstrijden’ opgericht. Het platform lanceert nu de meldpagina www.sportfraude.be, waar iedereen terecht kan die een vermoeden heeft van manipulatie of fraude.

P2/9

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?