Nieuws

Shutterstock 463593890

Betere informatiedoorstroming strafrechtelijke vervolgingen en veroordelingen

Sportfederaties of sportclubs zijn vaak niet op de hoogte van strafrechtelijke onderzoeken tegen leden, of vonnissen die werden uitgesproken. Dit leidde o.a. tot situaties waarbij trainers veroordeeld werden voor zedenfeiten, maar toch nog actief waren bij een sportclub. Justitie kent echter niet altijd de verschillende structuren en actoren binnen de sportsector, een problematiek die ze ook bij andere sectoren kennen.

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Ices aangepast-logo-rgb kleur

Verschuivingen Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

In het kader van good governance streeft het Centrum Ethiek van de Sport naar een brede vertegenwoordiging in zijn bestuursorganen. Daarom deden we eerder dit jaar een oproep naar nieuwe kandidaten voor de Algemene Vergadering. Ook de Raad van Bestuur kende enkele verschuivingen.

Vsf logo

VSF neemt verdere stappen voor gezamenlijk tuchtorgaan grensoverschrijdend gedrag

De Vlaamse Sportfederatie (VSF) zal een voortrekkersrol opnemen in de oprichting van een gezamenlijk tuchtorgaan grensoverschrijdend gedrag, dat heeft de Raad van Bestuur besloten. Op www.vlaamsesportfederatie.be geeft manager Sophie Cools meer uitleg over de intitiatieven van VSF en aanpassingen aan het decreet georganiseerde sportsector.

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Coverfoto marybel

Ontdek Marybel - Caseondersteuner integriteit bij ICES

Marybel is de caseondersteuner integriteit bij het Centrum Ethiek in de Sport. Zij adviseert en ondersteunt federatie-API’s bij het omgaan met incidenten van grensoverschrijdend gedrag.

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Logo voetbalfraude nl

Matchfixing: Vlaamse cijfers en meldpagina www.sportfraude.be

Manipulatie van sportwedstrijden heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste bedreigingen van de integriteit van de sport. Deze praktijk heeft zich geleidelijk aan over
alle landen en sportdisciplines verspreid. In België werd daarom het ‘Nationaal platform ter bestrijding van de manipulatie van sportwedstrijden’ opgericht. Het platform lanceert nu de meldpagina www.sportfraude.be, waar iedereen terecht kan die een vermoeden heeft van manipulatie of fraude.

Dsc 0645b

Doe dit weekend mee aan Play True Day: samen voor een dopingvrije sport

Tijdens het weekend van 31 augustus tot en met 2 septemberstaat de sportbeleving in het hele land in het teken van de “PLAY TRUE DAY”, een sensibiliseringscampagne voor dopingvrije sport. Ook de rest van de maand september staat een faire sportbeleving in de schijnwerpers.

  • Fair Play
Ices aangepast-logo-rgb kleur

Zin om lid te worden van Algemene Vergadering ICES?

ICES wil zijn Algemene Vergadering verder uitbreiden, om een relevante vertegenwoordiger van de sportsector te blijven als erkende partner van de Vlaamse overheid. Samen met het personeelsteam tekenen de AV en de Raad van Bestuur de krijtlijnen uit voor de werking van de organisatie.

Img 6741 - ligge nd

Club-API Hannes over opleidingsdagen federatie: “Veel geleerd, een aanrader”

Verschillende federaties organiseren dit jaar opleidingen voor Aanspreekpersonen Integriteit bij clubs. De Vlaamse Zwemfederatie (VZF) organiseerde samen met ICES een vorming ‘Sport met Grenzen: het vlaggensysteem en de rol van API in jouw club’ in elke Vlaamse provincie. Het vlaggensysteem kwam aan bod, er werd dieper ingegaan op de rol van de API in een club, en het beleid van de federatie werd toegelicht. Voor vele beginnende API’s was het een goede start om de nieuwe functie op te nemen. Hannes Bes (28) volgde in april de sessie in Wommelgem, en is sinds dit jaar API bij Arvicola Zwemclub Kalmthout. Hij legt uit hoe hij die taak invult en wat hij leerde uit de opleiding.

Stockbeeld vergadering

Terugkomdag voor federatie-API’s

Na drie basisopleidingen voor federatie-API’s dit jaar, hebben bijna alle federaties een erkende en opeleide API (Aanspreekpersoon Integriteit). Dit najaar zet ICES in op een terugkomdag voor die gevormde Aanspreekpersonen Integriteit. De terugkomdag biedt de API’s de kans om van elkaars eerste ervaringen te leren via casusoverleg. Daarnaast komt ook hulpverleningsorganisatie ‘Stop it Now’ tips geven rond gespreksvoering en worden andere aspecten van de functie uitgediept.

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Vergeetint

Leestip voor sportouders: nieuw boek ‘Vergeet je sportzak niet’

Hoe je gezinsleven te organiseren als competitiesport je huiskamer binnensluipt? Daarover gaat het boek ‘Vergeet je sportzak niet’ van psychologe Veerle Valaert en coach Stefanie Falat.

  • Ouders
P2/8

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?