3 nieuwe vormingen in het aanbod van ICES

  • 1445517320469
  • Ouders
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ouders langs de zijlijn, een vloek of een zegen?

Doelgroep: trainers

Aan de hand van 15 concrete problemen die trainers met ouders kunnen ondervinden, geven we in deze vorming concrete tips en handvaten aan trainers. Hoe pak je deze situatie aan, welke afspraken maak je, hoe kan moeilijkheden in de toekomst vermijden? De 15 situaties die we bespreken werden door Vlaamse trainers zelf naar voor geschoven bij een bevraging waar 357 trainers aan meededen. We behandelen in de vorming de situaties die zij het meest relevant vonden.

Enkele voorbeelden:

Deze bijscholing kan je aanvragen bij ICES via vorming@ethischsporten.be

Aan de slag als aanspreekpunt integriteit in je sportclub (club-API)

Doelgroep: aanspreekpersonen integriteit in sportclubs

Incidenten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen. Tijdens deze bijscholing krijg je info en tools aangereikt om jouw rol als aanspreekpersoon als club-API aan te vatten en te versterken.

Na de bijscholing kan je:

Opgelet: club-API’s kunnen deze bijscholing enkel volgen als ze eerst de bijscholing ‘Sport met Grenzen - aanpakken van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport’ hebben gevolgd.

Beide bijscholingen kunnen aangevraagd worden door sportfederaties op de website van Dynamo Project.

Sport met Grenzen - aanpakken van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport - ZWEMBADEN

Doelgroep: zwembadbeheerders, redders, hoofdredders en balie- en poetspersoneel zwembaden

De ‘Sport met Grenzen’ vorming is al jaren de meest gevraagde vorming van ICES. Echter hebben we deze vorming afgelopen zomer, naar aanleiding van de integriteitsschendingen in zwembaden die de afgelopen maanden veel aandacht kregen in de media, aangepast aan de zwembadcontext.

Zo komen onder andere volgende situaties aan bod in de vorming:

Net zoals in de reguliere ‘Sport met Grenzen’ vorming komt het vlaggensysteem aan bod en leert het zwembadpersoneel om te gaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Ben je als zwembadbeheerder of sportdienst geïnteresseerd in deze vorming?

Vraag ze dan aan via vorming@ethischsporten.be!

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?