Begeleidingstraject Sportouders

  • Sportouderspagina
  • Ouders

Begeleidingstraject Sportouders voor sportfederaties, sportdiensten en koepelsportorganisaties

Scheldende ouders langs de zijlijn, te veel druk op jonge sporters, of ouders die net geen interesse tonen? ICES, het Centrum Ethiek in de Sport, zet in 2018 in op het thema ‘Sportouders’. We brengen specialisten en ervaringsdeskundigen samen voor twee boeiende workshops, en starten van daaruit een individueel begeleidingstraject voor sportdiensten, sportfederaties en koepelsportorganisaties. Deelnemers krijgen ondersteuning om hun eigen project rond sportouders vorm te geven.

Doel van het traject
Deelnemers formuleren eigen doelstellingen rond sportouders, en ontwikkelen met steun van ICES een eigen project. Elk project is gericht op het beschermen van de individuele en sociale integriteit van het kind of het bevorderen van fair play.

Verloop van het traject
Het traject begint met een vooronderzoek. Deelnemers peilen naar de noden van hun leden met een door ICES aangeleverde vragenlijst. In januari 2018 brengen we iedereen samen voor twee workshops. Daarop zullen verschillende sprekers hun inzichten vanuit onderzoek en praktijk toelichten. Maar deelnemers zullen tijdens rondetafelgesprekken ook ideeën en ervaringen kunnen wisselen.

Het vooronderzoek en de twee workshops zijn de start en inspiratie voor het individuele begeleidingstraject. Deelnemers formuleren hun eigen doelen, ICES ondersteunt hen tijdens verschillende contactmomenten om die in een project te verwerken. ICES zal kennis en expertise delen, en nuttige instrumenten aanreiken. Het uitgewerkte project wordt bij de start van het nieuwe werkingsjaar (september 2018) in praktijk gebracht. Op het einde van dat werkjaar blikken we terug en maken we een evaluatie op.

  1. Vooronderzoek: vragenlijst voor leden (oktober-november 2017)
  2. Workshops (januari 2018)
  3. Begeleidingstraject (februari-augustus 2018)
  4. Uitrol zelf uitgewerkte project (vanaf september/oktober 2018)
  5. Evaluatie (mei/juni 2019)

Inhoudelijk
Tijdens de workshops en begeleidingsmomenten zullen verschillende onderwerpen aan bod komen. Het opstellen en relevant houden van een oudercharter, de organisatie van een ouderraad, een handleiding voor een goede communicatie, de inhoud en waarde van een goede welkomstbrochure, omgaan met ouders van andere origine… ICES zorgt voor een compleet aanbod, de deelnemers halen eruit wat voor hen het meest waardevolle is, en indien gewenst kan voor bepaalde thematieken verdere expertise worden aangezocht.

Schrijf hier in voor het traject

Praktisch

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?