Betere informatiedoorstroming strafrechtelijke vervolgingen en veroordelingen

  • Shutterstock 463593890
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Sportfederaties of sportclubs zijn vaak niet op de hoogte van strafrechtelijke onderzoeken tegen leden, of vonnissen die werden uitgesproken. Dit leidde o.a. tot situaties waarbij trainers veroordeeld werden voor zedenfeiten, maar toch nog actief waren bij een sportclub. Justitie kent echter niet altijd de verschillende structuren en actoren binnen de sportsector, een problematiek die ze ook bij andere sectoren kennen.

Daarom werkten de Vlaamse regering en Justitie aan een eerste stap om die informatiedoorstroming tussen Justitie en de verschillende sectoren te vergemakkelijken. Drie Vlaamse referentiemagistraten aan de zijde van Justitie (voor West-/Oost-Vlaanderen, Antwerpen/Limburg, en Vlaams-Brabant/Brussel) hebben binnen de beleidsvelden van de Vlaamse overheid nu concrete contactpunten voor verschillende sectoren. Voor de sportsector is dit bij Sport Vlaanderen gelegd. Dit betekent dat het contactpunt bij Sport Vlaanderen de referentiemagistraat, daar waar mogelijk en in de mate dat zij over gegevens beschikt, gericht kan doorverwijzen naar bijvoorbeeld de desbetreffende sportfederatie als Justitie belanghebbenden wil informeren over de stand van een onderzoek of een vonnis. Justitie blijft echter vrij om in het belang van het onderzoek te oordelen of informatie gegeven wordt. In de andere richting betekent dit dat een sportfederatie via de case ondersteuner integriteit bij ICES (Marybel Vanbutsele) en het contactpunt bij Sport Vlaanderen gericht een vraag of verzoek tot informatie kan richten tot de desbetreffende referentiemagistraat.

Voor alle duidelijkheid: er worden bij Sport Vlaanderen geen dossiers of gerechtelijke gegevens bezorgd of lijsten aangelegd. Het contactpunt heeft enkel een doorverwijsrol.

Contactpersoon Sport Vlaanderen:

Jord Vandenhoudt

02 553 69 86

jord.vandenhoudt@sport.vlaanderen

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?