Casemanager Simon opgeleid tot Vertrouwenspersoon

  • Simon

Casemanager Simon volgde de opleiding Vertrouwenspersoon die door verschillende sociale secretariaten wordt aangeboden in het kader van de wet rond psychosociale risico’s op het werk. Een interessant kader om de rol van Aanspreekpersoon Integriteit (API) in de sport aan af te toetsen.

Wat zijn de raakpunten tussen de rol van Vertrouwenspersoon en de rol van Aanspreekpersoon Integriteit (API) in de sportsector?

“De vertrouwenspersoon combineert net zoals de API twee belangrijke rollen: een informele en een formele rol. Informeel kan je, naast je gesprekken met de melder, eventueel ook gesprekken voeren met andere betrokkenen, en mogelijk zo een oplossing of verzoening bereiken. Daarnaast is het de taak van de vertrouwenspersoon om de melder de mogelijkheden uit te leggen om formeel een klacht in te dienen. Dat kan zowel intern, bij de werkgever dus, of extern, bij de Inspectie Welzijn op het Werk. Uiteraard zijn er verschillen met hoe de sportsector is georganiseerd. Maar er zitten ook interessante parallellen in.”

Wat kan je meenemen vanuit de opleiding naar de sportsector?

“Sinds begin dit jaar is er een belangrijk sluitstuk toegevoegd aan het integriteitsverhaal binnen de sport, namelijk de oprichting van het Vlaams Sporttribunaal (VST). Dat orgaan is nu goed opgestart. Verschillende federaties hebben intussen al de weg gevonden naar het VST. Maar tegelijk wordt het een vuurproef voor de vernieuwde tuchtreglementen. Andere actoren zoals de API en het ethisch adviesorgaan zullen mogelijk hun rollen opnieuw moeten definiëren nu dit externe tuchtorgaan in werking is getreden. Het kader waarbinnen de vertrouwenspersoon op het werk optreedt, kan daar ideeën voor aanreiken.”

Meer info over onze opleiding tot Aanspreekpersoon Integriteit vind je hier.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?