Een hectische maar belangrijke week rond seksueel misbruik in de sport!

  • Pexels-photo-28807
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wat deed/doet ICES?

Vorige week donderdag werd het filmpje van VOICE gelanceerd. Daar riepen topsporters zwemmer Pieter Timmers, wielrenster Ann-Sophie Duyck, taekwondoka Jaouad Achab en judoka Ann Simons seksueel grensoverschrijdend gedrag een halt toe. Na de getuigenis van Ann Simons volgden nog vele getuigenissen in de media. We willen de sporters die met hun verhaal naar buiten zijn getreden bedanken. Het vraagt veel moed om deze stap te zetten en elke persoon met zijn of haar persoonlijk verhaal verdient alle respect.

ICES is een erkende organisatie voor praktijkontwikkeling en beleidsondersteuning inzake ethisch sporten. Binnen onze werking is het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag een prioriteit. ICES erkent de problematiek al jaren en zet sinds 2012 sterk in op het thema. Zo voerden we samen met UAntwerpen (onderzoekster Tine Vertommen) een kwantitatief onderzoek naar het voorkomen en de vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er werden samen met de sportsector, Sensoa en Child Focus tools ontwikkeld om een beleid op te bouwen, vorming georganiseerd, bewustwording gecreëerd, ondersteuning geboden naar het beleid van sportfederaties en sportdiensten.

Ook vandaag de dag is ICES nog steeds actief bezig met het thema. Via de website www.sportmetgrenzen.be vind je alle initiatieven. Je kan er informatie lezen rond het thema, tools downloaden of bestellen, communicatie voor bewustwording terugvinden, je inschrijven voor een vorming of een vorming bestellen en ondersteuning aanvragen.

We willen de sector oproepen om niet overhaast met het thema aan de slag te gaan. Het is belangrijk om een beleid op te bouwen op drie niveaus (kwaliteit, preventie en reactie). Ook willen we het belang benadrukken van het thema ruimer op te nemen in een breder ethisch en duurzaam beleid. Hiervoor hanteert ICES het 8 stappenplan rond ethisch management.

De huidige media-aandacht zette het thema weer hoog op de (politieke) agenda. De voorbije dagen heeft ICES intensief overlegd met de betrokken actoren, het kabinet van minister Muyters en alle koepelorganisaties binnen de Vlaamse sportsector om het thema verder in de diepte aan te pakken. We zijn dan ook op vraag van de minister in samenwerking met Sport Vlaanderen en VSF aan de slag gegaan met de werkzaamheden voor het in kaart brengen van het huidig beleid rond het thema.

We staan in nauw contact met de judofederatie en willen hen ondersteunen in het verder uitbouwen van hun beleid. We weten echter dat seksueel grensoverschrijdend gedrag in elke sportorganisatie kan voorkomen. Daarom staan wij samen met de VSF klaar om alle federaties hierrond te begeleiden.

Verder zijn we bereid om in de toekomst de noden die er rond het thema nog zijn actief op te nemen met de overheid en de sector. Hierbij zullen onder meer de inzichten van het VOICE project (waar ICES officiële Vlaamse partner van is) en de resultaten van de sectorbevraging kunnen bijdragen.

Met vragen, opmerkingen of suggesties kan u terecht bij medewerker van ICES: Arne Aerts arne@ethicsandsport.be

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?