Gebruik van afbeeldingen in de sport

  • Boy-1846310 960 720
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Tijdens de reportage van Pano op ​16 oktober 2019 werd gewezen op de gevaren van het delen van schijnbaar onschuldige afbeeldingen op het internet.

Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone die we te pas en te onpas gebruiken. Dat confronteert beheerders van sportinfrastructuur steeds vaker met vragen rond voyeurisme en privacy. Bovendien heeft de verstrengde privacywetgeving veel lokale sportdiensten laten nadenken over wat ze mogen doen met beeldmateriaal.

ICES schreef een aantal maanden geleden een artikel voor ISB Magazine met tips rond fotografie. We geven hierbij richtlijnen mee rond het omgaan met afbeeldingen in de lokale sportcontext en beantwoorden de vragen die ons het meest worden gesteld.

Welke afspraken maak je best rond het gebruik van gsm’s en fototoestellen?

Minimaal een verbod op gsm-gebruik in kleedkamers en bij de douches. Afficheer duidelijk dat gsm’s niet toegestaan zijn, en spreek er bezoekers op aan als ze zich hier niet aan houden. Zo voorkom je voyeurisme, en vermijd je dat filmpjes die voor de grap worden gemaakt online een eigen leven gaan leiden. Bij uitbreiding is een verbod aan te raden op fotografie in de hele sportaccommodatie. Veel gemeenten kiezen daar nu al voor. Ook al is een zwembad of sporthal een openbare plaats, mensen komen er in badpak of sportkledij en dat verantwoordt strengere maatregelen. Ook al wil iemand gewoon een foto van zijn spelende kinderen maken en delen, het is begrijpelijk dat niet iedereen het leuk vindt om daarbij in zwemkledij op de achtergrond te staan.

Mogen we nog een fotograaf sturen naar sportkampen en evenementen van de gemeente? En wat mogen we achteraf met die beelden doen?

Het eerste uitgangsprincipe is dat je toestemming moet vragen aan iedereen die je fotografeert. Om de foto te publiceren - op een website, facebook, papieren magazine… - moet je vervolgens apart toestemming vragen. Jongeren kunnen zelf toestemming geven als ze daartoe het “onderscheidingsvermogen” hebben. Algemeen kan je daarvoor de leeftijd van 12 tot 14 jaar als grens gebruiken. Voor jongere kinderen moeten ouders toestemming geven. Toestemming hoeft niet altijd letterlijk uitgesproken te worden. Iemand die poseert voor de foto geeft informeel toestemming. Of wanneer je bij de inschrijving hebt geïnformeerd dat er foto’s zullen worden genomen, kan je ervan uitgaan dat je toestemming hebt als er geen bezwaar komt. Informeer wel duidelijk wie de fotograaf is, waarvoor de foto’s worden gebruikt, en geef contactgegevens mee voor vragen of bezwaren.

Er zijn ook uitzonderingen waarvoor je geen toestemming nodig hebt: sfeerbeelden, toevallige voorbijgangers en personen die niet herkenbaar zijn. Een sfeerbeeld is een foto waarbij de camera niet focust op een bepaalde persoon. Bijvoorbeeld waarbij je vanop afstand een groepsactiviteit fotografeert. Toevallige voorbijgangers zijn niet het hoofdonderwerp van je foto. Je maakt bijvoorbeeld een beeld van de nieuwe basketbalterreinen, terwijl enkele wandelaars voorbijkomen. Niet herkenbare personen ten slotte zijn mensen die je vanop de rug of zonder hun gezicht in beeld brengt.

Hoe informeer ik het publiek als we foto’s laten nemen?

Als je volgende vragen hebt beantwoord kom je tegemoet aan de richtlijnen van de nieuwe privacywet:

Wie maakt de foto’s en hoe kan je die contacteren? Waarvoor worden de beelden gebruikt? Worden de beelden met anderen gedeeld? Hoelang worden ze bijgehouden? Hoe kan je vragen om beelden te verwijderen? Waar kan je terecht met klachten?

Vermeld de gegevens op de website van het evenement, of bij de inschrijvingen.

Concrete tips voor sportverenigingen over het omgaan met afbeeldingen kan je ook vinden op de website van de Vlaamse Sportfederatie:

https://www.vlaamsesportfederatie.be/faq/gdpr-waarmee-moet-ik-rekening-houden-op-het-vlak-van-beeldmateriaal-fotos-filmpjes

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?