ICES op het congres ‘Sexual Violence against Women and Children in Sports’ in Helsinki

  • Stop violence enfants
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Op 29 en 30 april organiseerde EPAS en het Ministerie van Onderwijs en Cultuur van Finland in het kader van het Finse voorzitterschap van het Comité van ministers van de Raad van Europa een congres over seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen in de sport.

Het congres wilde de dialoog tussen de overheid, de sportpraktijk en relevante organisaties, zoals organisaties voor slachtofferhulp, inspireren en stimuleren om seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen in de sport effectief aan te pakken.

Voor alle documentatie en presentaties van het congres, kan je hier terecht:

https://www.coe.int/en/web/sport/sexual-violence-against-women-and-children-in-sports

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?