ICES partner in Europees project PARENT

  • Sportouders2
  • Ouders

ICES neemt deel aan een Europees project rond ‘Sportouders’, dat als doel heeft om de fysieke en psychische risico’s te verkleinen waar jonge sporters mee te maken krijgen. Het project ging op 20 februari van start met een tweedaagse bijeenkomst aan de Universiteit van Swansea, en heeft de ambitie om de opleiding en ondersteuning te verbeteren die beschikbaar is voor ouders van sportende kinderen.

Het project wordt getrokken door de Universiteit van Swansea (Wales) en medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Het zal een beroep doen op de expertise van academici en professionals uit heel Europa die betrokken zijn bij jeugdsport.

Het belang van het project steunt op het inzicht dat de kansen van jonge atleten om deel te nemen aan sport - en daardoor een waaier aan fysieke, psychische, en sociale voordelen te verwerven – voor een groot deel bepaald worden door de steun die ze krijgen van hun ouders.

Jammer genoeg blijft de ondersteuning en vorming van ouders tot op vandaag beperkt, hoewel het algemeen bekend is dat ze zo’n belangrijke rol spelen. Als ouders de foute richtlijnen of ondersteuning krijgen, kan dat een hele reeks aan nadelige fysische en psychologische gevolgen hebben. Daarom is het essentieel om ervoor te zorgen dat ouders goed geholpen en geïnformeerd worden over hoe ze hun kinderen het beste ondersteunen en gidsen in sport, om de fysische en psychologische risico’s te minimaliseren.

Om ouders vanuit een brede waaier aan disciplines informatie te bieden, werden tien Europese organisaties bij het project betrokken.

Dr. Camilla Knight, docent aan de Universiteit van Swansea, gespecialiseerd in ouderbetrokkenheid in sport: “Het is bijzonder opwindend om met zo veel verschillende experten dit belangrijke thema te kunnen aanpakken. De focus heeft veel te lang gelegen op de negatieve impact van sportouders, met te beperkte pogingen om ouders de instrumenten en bronnen aan te reiken om hun kinderen op de best mogelijke manier te ondersteunen.”

“Met dit project hopen we stappen te zetten in de versterking van ouders, zodat ze hun betrokkenheid in de sport van hun kinderen kunnen optimaliseren.”

Het project zal 18 maanden lopen, met als climax een conferentie in Noorwegen in juni 2018, waarop de resultaten zullen verspreid worden.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?