ICES zoekt lesgevers Sport met Grenzen

  • Afbeeldingsmg
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

ICES zoekt lesgevers om de vorming Sport met Grenzen te geven, een vorming rond seksuele integriteit in de sport. We organiseren de vormingen één of twee keer per week in locaties over heel Vlaanderen. We zoeken losse medewerkers die de sessie in een bepaalde regio af en toe willen geven.

Profiel:

De vorming:

Opleiding

Er is een standaard presentatie die we je bezorgen. We voorzien ook een opleidingsmoment voor alle nieuwe lesgevers, op zaterdagochtend 26 mei in Mechelen (De Nekker, Sport Vlaanderen) en geven je de kans om de vorming eenmaal samen met een ICES-medewerker te geven.

Werkwijze

ICES regelt de vormingsaanvragen, en verwittigt de poule waar en wanneer er lesgevers worden gezocht. Als je interesse hebt stel je je bij ICES kandidaat.

De verloning kan zowel via een vrijwilligersvergoeding als factuur.

Geïnteresseerd?

Mail ons via vorming@ethischsporten.be. Stel jezelf kort voor en bezorg ons je contactgegevens. Als je in aanmerking komt voor onze lesgeverspoule bezorgen we je een invulformulier voor enkele praktische gegevens.

Over ICES

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

www.ethischsporten.be

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?