Maak je gemeente ethiek in de sport-proof!

  • Shutterstock 742700092 gendergelijkheid

De afgelopen jaren gaat er steeds meer aandacht naar ethisch verantwoorde sportbeoefening. Sporters verdienen het om van hun geliefde sport te kunnen genieten op een plezierige manier én in een veilige omgeving. Sportorganisaties hebben de belangrijke en uitdagende taak om dit ethisch sportklimaat te creëren en te behouden voor hun leden.

De komende jaren zal ICES in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) actief inzetten op de ondersteuning van lokale besturen in het vormgeven van een ethisch sportbeleid in hun gemeente. In 2019 wordt gestart met trajecten met gemeenten die hier op korte termijn rond willen werken. ICES zal tijdens een aantal gesprekken luisteren naar de noden van de gemeente en ondersteuning bieden aan de hand van concrete tips en tools.

Hierbij kunnen volgende zaken aan bod komen:

Intekenen kon tot 1 april 2019.

9 gemeenten tekenden in om in 2019 door ICES ondersteund te worden.

Ook nood aan ondersteuning maar niet tijdig ingetekend? Geïnteresseerd in ondersteuning in 2020? Geef ons gerust een seintje en we bekijken wat we kunnen doen! evy@ethischsporten.be

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?