Nieuwe voorzitter ICES: “Zonder ethiek verliest sport zijn DNA”

  • 20171101 130222

Professor Kristine De Martelaer geeft na acht jaar als voorzitter van het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) de fakkel door aan Piet Meneve. Kristine nam de rol op zich in september 2010, na het onverwachte overlijden van Marc Maes. Het hele team is Kristine zeer dankbaar voor de drive, creativiteit en menselijke warmte waarmee ze al die jaren aan de kar heeft getrokken. Ze blijft nog actief in de raad van bestuur en zal zo haar opvolger bijstaan met haar ervaring en enthousiasme. Maak hier alvast in vijf vragen kennis met de nieuwe voorzitter.

Welke professionele carrière heeft je tot aan het voorzitterschap van Centrum Ethiek in de Sport gebracht?
Piet Meneve: “Als licentiaat Lichamelijke Opvoeding (UGent) heb ik eerst gewerkt bij ROOS (rijksonderwijs organisatie omnisport), dat later is overgegaan naar SVS, en vandaag Moev heet. Daarna ben ik via UGent en Bloso (Sport Vlaanderen) bij Stad Gent beland. Tot 2015 was ik er directeur van de sportdienst. In 2000 ben ik simultaan met het werk voor de sportdienst gaan lesgeven aan de Universiteit Gent. Ik begeleidde stages, en gaf les over sportstructuren, sportbeleid en eventmanagement. Ik geef nu nog mijn laatste jaar les, daarna stopt ook dit hoofdstuk. Maar ik hoop nog af en toe terug te kunnen keren voor een gastcollege. Verder ben ik ook lid van de Vlaamse Sportraad. Mijn vrouw en dochter werken voor Parantee-Psylos, de Vlaamse sportfederatie voor sporters met een beperking.”

Hoe ben je bij het Centrum Ethiek in de Sport terecht gekomen?
“Drie jaar geleden heb ik als externe begeleider geholpen bij het opstellen van het beleidsplan. Kort daarop ben ik gevraagd om toe te treden tot de Algemene Vergadering.”

Ben je zelf een actieve sporter?
“Als kind heb ik gevoetbald bij SK Maldegem, maar daar is het toen bij gebleven. Ik heb lang recreatief squash gespeeld en gelopen. Mijn sportagenda vandaag: stappen, fietsen, fitness en sportieve trekkings.

Welke richting hoop je dat ICES de komende jaren uitgaat?
“Het huidige beleidsplan loopt nog tot eind 2020, dus mijn eerste taak is om dat verder te zetten. Welke nieuwe accenten we daarna leggen zullen we volgend jaar met het bestuur bespreken. Algemeen denk ik dat het belangrijk is dat het Centrum Ethiek in de Sport bekender wordt. De naam doet tegenwoordig wel al een belletje rinkelen bij federaties en sportdiensten, maar het is misschien nog niet altijd duidelijk genoeg waarvoor men bij ICES terecht kan. Ethiek zou ook moeten doordringen tot bij het middenveld en een volwaardige plaats krijgen in het beleid van de hele sportsector. Het lijkt nu nog te vaak een randzaak, terwijl het tot de essentie van de sport behoort. Het is even fundamenteel als het sporttechnische. Als je ethiek weghaalt, verliest sport aan betekenis. Je verliest het DNA van de sport.”

Wat is de grootste verdienste van je voorgangster Kristine De Martelaer?
“Zij en Marc Maes hebben ICES op korte tijd te laten groeien van een vrijwilligersorganisatie naar een organisatie met beroepskrachten. Kristine heeft ICES kunnen professionaliseren en decretaal verankeren op relatief korte tijd, in een niet evident materie. Tegelijk heeft ze een klein maar sterk team medewerkers op poten gezet. Dat is een verwezenlijking waar we haar zeer dankbaar om moeten zijn.”

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?