Ontdek Marybel - Caseondersteuner integriteit bij ICES

  • Coverfoto marybel
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Marybel Vanbutsele is de caseondersteuner integriteit bij het Centrum Ethiek in de Sport. Zij adviseert en ondersteunt federatie-API’s bij het omgaan met incidenten van grensoverschrijdend gedrag.

Federatie-API’s kunnen bij haar terecht voor de basisopleiding, terugkomdagen en intervisiemomenten. Bij incidenten van grensoverschrijdend gedrag voorziet Marybel ondersteuning bij het inschatten van de ernst, het voorbereiden van de juiste reactie en het aanbieden van nazorg. Indien nodig biedt Marybel ook bijstand ter plaatse bij crisissituaties of tijdens bemiddelingsgesprekken. Heb je als federatie-API’s zelf nood om even te ventileren tijdens of na het omgaan met een case? Ook daarvoor kan je bij Marybel terecht!

Fed-API’s kunnen Marybel contacteren per mail via marybel@ethischsporten.be of telefonisch op +32 9 218 91 29 of +32 468 026 785.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?