Ontdek de werkzaamheden van ICES in 2016!

  • Jaarverslag  large

2016 was voor ICES het tweede jaar als erkend kenniscentrum voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling. We hebben in een team van één voltijdse en twee deeltijdse medewerkers, en een vlijtig bestuur, gewerkt aan de doelstellingen uit het jaaractieplan 2016. Zo werd verder gewerkt aan het thema ‘ethisch begeleiden’, werden de werkzaamheden rond ‘sport met grenzen’ gecontinueerd, werd de campagne Time out tegen pesten geconcretiseerd, alles steeds in nauwe afstemming met het strategisch lerend netwerk ethiek. Op internationaal vlak werd werk gemaakt van een samenwerking binnen twee nieuwe Europese projecten, namelijk VOICE dat een stem geeft aan mensen met getuigenissen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, en PARENTS waar we de positieve rol van ouders in de sport willen stimuleren.

Het eerste deel bevat het verslag van de inhoudelijke en thematische inspanningen die in 2016 geleverd zijn. Het tweede deel van het verslag bevat o.m. de huidige samenstelling van het bestuur, personeel, communicatie, partners en de vergadermomenten.

Veel leesplezier!

Downloads

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?