Panelgesprek Vlaams preventiebeleid seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

  • Aankondiging panelgesprek 25 april vub

Ter gelegenheid van de Leerstoel Calewaert 2018 organiseert de VUB op 25 april een panelgesprek over het Vlaamse preventiebeleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Schuiven aan tafel voor een diepgaand gesprek: Sonia Vande Broeck (Sport Vlaanderen), Sophie Cools (Vlaamse Sportfederatie), Kristine De Martelaer (professor VUB en voorzitter Centrum Ethiek in de Sport), Elisabeth Matthys (Advocatenkantoor Stibbe), Tineke Sonck (Voice). Journalist Tom Boudeweel zal het debat in goede banen leiden.

Voorafgaand aan het debat geeft Dr. Tine Vertommen een uiteenzetting over het melden en sanctioneren van seksueel grensoverschrijdend gedrag in en buiten de sport. Waarom wordt seksueel grensoverschrijdend gedrag maar zelden gemeld? Waar kan iemand terecht met zo’n melding en wat gebeurt er dan? Wat kan er anders en beter? Er zijn heel wat internationale verdragen die een coherente en algehele beleidsaanpak vooropstellen. Toch zijn er in Vlaanderen amper sportorganisaties die een gemonitord beleidsraamwerk operationeel hebben. Hoe komt dat? En wat is er nodig om het preventiebeleid van de grond te krijgen?

Hoewel ook deze lezing vertrekt vanuit de problematiek in de sport, wordt er verder gekeken en komt ook de context van de universiteit aan bod. Ook de VUB heeft een meldpunt voor ongewenst gedrag, dat bereikbaar is voor personeel en studenten. Weet jij wat je daarvan mag verwachten en zou jij, indien nodig contact opnemen?

Het panelgesprek en de lezing zijn onderdeel van een vierdelige lessenreeks over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Iedereen met interesse in het thema is welkom: alle lezingen zijn gratis en inschrijven is niet noodzakelijk.

Woensdag 25 april, 18:00 - 20:00 uur, Vrije Universiteit Brussel, lokaal L2.210, vrije toegang.

Alle info op http://www.vub.ac.be/events/2018/leerstoel-calewaert

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?