Persbericht reportage Pano 8 november 2017

 • Pexels-photo-302440
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

PERSBERICHTCENTRUM ETHIEK IN DE SPORT (ICES)

GENT – 8 november 2017

Reportage Pano: ICES hoopt op massale (re)actie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

Vandaag deden enkele getroffenen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport hun verhaal in Pano. Een reportage om van stil te worden. Het vergt bergen moed om je zo kwetsbaar op te stellen. Hun drijfveer? Dat zo’n zaken in de toekomst niet meer voorkomen. Dat is waar het Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) ook volop voor gaat.

Na het zien van de reportage in Pano woensdagavond past in de eerste plaats respect en bewondering voor de mensen die hun verhaal deden. Het is niet te onderschatten hoe moeilijk het is voor overlevers van seksueel misbruik om dat te doen. Dat blijkt ook uit de reportage. Er is niet alleen het trauma van het misbruik op zich. Slachtoffers dreigen ook geïsoleerd te raken of zelf beschuldigd te worden. Pijnlijk herkenbaar is hoe Jolien de schuld krijgt dat ze de sfeer binnen de club heeft verpest, en een ‘goede trainer’ in moeilijkheden heeft gebracht. Dat deze mensen de moed vonden om hun verhaal te doen voor heel Vlaanderen, verdient al ons respect en al onze aandacht.

Herkenbare verhalen, jammer genoeg

Want er zitten in de reportage nog veel meer elementen die erg herkenbaar zijn. Zoals Leen die als ambitieus judotalent niks durft zeggen over het misbruik, omdat ze haar toekomst in de sport niet in gevaar wil brengen. De getuigenissen tonen hoe het proces van grooming zich ontwikkelt en eindigt in gruwelijke vormen van misbruik. De daders maakten daarbij misbruik van zaken die eigen zijn aan de sport: de coach-atleet relatie, de verplaatsingen naar trainingen en wedstrijden, kleedkamers, fysieke contacten, stages, enzovoort. Wat we helaas ook vaak terugzien is de coach die meerdere slachtoffers maakt, maar vervolgens ongestoord in de sport kan blijven.

De verhalen uit de Pano-reportage zijn minder uitzonderlijk dan je zou hopen. Met regelmaat komen gelijkaardige verhalen bij ICES terecht en we kunnen er redelijkerwijze vanuit gaan dat er nog veel meer zijn die ons niet bereiken. Bovendien gaat seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport ook veel breder dan deze vergaande gevallen. Het gaat ook om toestanden in kleedkamers, smartphonefilmpjes, bedenkelijke relaties tussen trainer en atleet, sporters onderling die niet respectvol met elkaar omgaan, enzovoort. Dat zijn zaken waar elke sportclub ooit mee geconfronteerd wordt.

Beleid in volle ontwikkeling

Aan de ernst van de problematiek die Pano aankaart hoeft niemand nog te twijfelen, en het is dan ook een van de prioritaire thema’s van ICES. Bepaalde sportorganisaties (federaties, clubs of andere) gaan zeer actief en enthousiast aan de slag gaan met dit thema. Maar te vaak merken we ook dat het thema weinig draagvlak heeft. Het hangt momenteel sterk van personen af of er iets in het beleid van clubs of federaties verandert. Wij vinden het zeer positief dat in Vlaanderen heel wat vrijwilligers aan de slag gaan met dit thema, maar we vinden daarnaast dat de bescherming van (jonge) sporters niet alleen mag worden bepaald door de goodwill van individuen. En we hopen dat deze reportage het draagvlak vergroot om hieraan te werken, van bij de kleinste club tot in de grootste federatie. Elk kan op zijn manier met beperkte inspanningen vaak veel meer doen dan hij beseft. En zo kunnen sporters en de (vele) sportbegeleiders die wél integer te werk gaan hun favoriete sport in een veilige omgeving beoefenen.

Samen met Sport Vlaanderen, de Vlaamse sportfederaties, Sensoa en de sector werken we sinds 2012 rond dit thema. Eerdere getuigenissen gaven die samenwerkingen nieuwe impulsen, begin 2018 zal dat al leiden tot een verdere uitbouw van het preventie- en reactiebeleid in de sportsector.

Maar ook daarna zal het thema de blijvende aandacht van alle actoren nodig hebben. ICES bracht volgende beleidsaanbevelingen op de hoorzitting van de commissie inzake grensoverschrijdend gedrag in de sport van het Vlaams Parlement van 26 oktober 2017.

 1. Het Vlaggensysteem (een methodiek om situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag in te schatten en te reageren) in alle trainersopleidingen integreren
 2. Laagdrempelige aanspreekpunten binnen federaties en sportdiensten verplicht installeren
 3. Monitoring van getuigenissen optimaliseren
 4. Hulplijn 1712 als hulplijn
 5. Juridische ondersteuning
 6. Screening van sportbegeleiders
 7. Totaalbeleid in clubs aanpakken
 8. Bewustzijn & weerbaarheid van jongeren en begeleiders verhogen
 9. Meer onderzoek stimuleren

Over ICES

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) is een door Vlaams Minister van Sport erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. Meer info op www.ethischsporten.be.

Over seksueel grensoverschrijdend gedrag

www.sportmetgrenzen.be

Persinfo
Lore Vandevivere
Centrum Ethiek in de Sport
Lore.vandevivere@ethicsandsport.be
0472 22 60 36

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?