Publicatie: 10 praktijkverhalen over sport, gendergelijkheid en seksuele diversiteit

  • Voorblad zeno ices tekengebied 1 kopie 3-2
  • Gendergelijkheid
  • Holebi’s en transgender personen
  • Respect en solidariteit
  • Rechten van het kind
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Hoewel er sinds enkele decennia een trage maar positieve evolutie merkbaar is, is er tot op vandaag in de sport nog steeds geen sprake van gendergelijkheid en volledige openheid ten aanzien van seksuele identiteit in de sport.

De voorbije decennia kwam er meer systematische aandacht voor gendergelijkheid en seksuele diversiteit in de sport. Deze aandacht is belangrijk omdat gendergelijkheid en seksuele diversiteit voor een inclusievere en meer rechtvaardige samenleving zorgen, wat goed is voor het algemeen welzijn van de bevolking. Bovendien valt er een sportieve meerwaarde te boeken: een toename van het aantal deelnemers, trainers, bestuurders, scheidsrechters, supporters, enzovoort. Hierdoor worden ook bepaalde ervaringen en perspectieven in de sport binnengebracht die de dominante denkkaders kunnen uitdagen en verruimen. Tot slot is aandacht en openheid ten aanzien van gendergelijkheid en seksuele diversiteit belangrijk zodat mensen vrije keuzes kunnen maken zonder zich zorgen te moeten maken over vormen van discriminatie.

Deze 10 praktijkverhalen over sport, gendergelijkheid en seksuele diversiteit bieden inspiratie, inzichten en concrete tips voor iedereen die betrokken is bij de organisatie en het beleid van sport. Download hier deze publicatie.

Deze praktijkverhalen tonen aan dat gendergelijkheid en seksuele diversiteit in de sport niet zomaar van vandaag op morgen tot stand zal komen maar eerder een continu proces is, van lange adem en van kleine en soms iets grotere stappen. In eerste instantie tonen deze praktijkverhalen aan dat er in de dagdagelijkse praktijk wel degelijk vooruitgang kan worden geboekt zolang gender en seksuele diversiteit in rekening worden genomen.

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) wil alle organisaties die hieraan meewerkten van harte bedanken.

Deze publicatie is een praktijkgericht vervolg op het rapport ‘Gendergelijkheid en heteronormativiteit in de sport’ dat ICES in oktober 2019 naar buiten bracht.

Downloads

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?