Terugkomdag API’s 2018

  • Terugkomdag foto
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Na drie basisopleidingen voor de Aanspreekpersonen Integriteit, hebben bijna alle sportfederaties een erkende en opgeleide API.

ICES organiseerde op 10 oktober voor de eerste keer een terugkomdag voor deze aanspreekpersonen. De terugkomdag zette in op kennisuitwisseling via intervisie maar ook via het verder uitdiepen van een aantal onderwerpen.

Gerichte vraagstelling en het belang van nazorg kwamen hierbij aan bod. Zo kregen de API’s nieuwe tools om mee aan de slag te gaan. Tot slot kwam de organisatie Stop It Now! haar organisatie voorstellen en gaven ze tips en handvaten mee omtrent gespreksvoering.

Het werd een boeiende dag waarbij het aanbieden van tools en kruisbestuiving centraal stond.

Samen blijven we werken aan een veilig sportklimaat!

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?