ICES start nieuw project gendergelijkheid en heteronormativiteit

  • Nols-zeno
  • Gendergelijkheid
  • Holebi’s en transgender

Het Centrum Ethiek in de Sport begint aan een nieuw project rond gendergelijkheid en heteronormativiteit in de sport. Nieuwe medewerker Zeno Nols zal tot juni 2019 aan deze opdracht werken. Zeno was voordien aan de slag bij de onderzoeksgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel.

ICES wil de thema’s gendergelijkheid en heteronormativiteit in de sport diepgaander analyseren om daarna de nodige beleidsaanbevelingen te kunnen doen. Verschillende aanverwante thema’s zullen daarbij aan bod komen: holebifobie, het glazen plafond op bestuursniveaus in de sport, de loonkloof, de mannelijke sportcultuur, transgenders in sport, participatie van jongens en meisjes… Een belangrijk deel van de opdracht van Zeno is om te analyseren waar zich de grootste problemen stellen in de Vlaamse sport, en hoe we draagvlak kunnen vinden om daar aan te werken. Ter voorbereiding van dit projectvoorstel werd overlegd met çavaria, VSF, Out For The Win, het kabinet sport en Sport Vlaanderen.

De projectaanvraag werd ingediend bij Sport Vlaanderen en eind 2018 goedgekeurd. Op 16 januari kon ICES zo met een nieuwe medewerker aan deze opdracht beginnen.

Wat is heteronormativiteit?


Heteronormativiteit is de gedachte dat heteroseksualiteit (d.i. voorkeur hebben voor personen van de andere sekse) de standaard en/of de natuurlijke toestand van de mens is. In deze gedachte vallen vrouwen op mannen en voelen mannen zich seksueel aangetrokken tot vrouwen. Door cultureel en sociaal geconstrueerde verwachtingen worden er bepaalde normen gecreëerd. Deze normen bepalen hoe jongens en meisjes ‘moeten’ zijn. Zo horen jongens zich jongensachtig en meisjes zich meisjesachtig te voelen en te gedragen. Indien men hier niet aan voldoet, wordt het beschouwd als afwijkend of zelfs ‘fout’.

Ook in de sportsector doet heteronormativiteit zich voor. Uit een recent onderzoek van het Mulier Instituut (2018) omtrent de acceptatie van seksuele diversiteit in de sportvereniging gaf 1 op de 5 van de mannelijke teamsporters aan dat in hun sportgroep regelmatig grappen of negatieve opmerkingen worden gemaakt over homoseksualiteit. De onderzoekers concludeerden dat er al heel wat positieve aandacht is voor de acceptatie van homoseksualiteit, maar dat deze tegelijkertijd nog beperkt effectief is. Ze geven dan ook aan dat specifieke beleidsinzet noodzakelijk is om daadwerkelijk het gedrag (voorkomen van homonegatieve grappen en opmerkingen) en de attitude (bijv. belang sanctioneren homograppen door arbitrage) te veranderen.

Over Zeno

Zeno Nols (geboren op 28 november 1986 te Wilrijk) behaalde in 2009 een Master in de Sociologie aan de Universiteit Antwerpen en in 2010 en 2018 respectievelijk een Postgraduaat Sportmanagement en een Doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2010 ging hij als onderzoeker aan de slag bij de onderzoeksgroep Sport & Society (Vrije Universiteit Brussel). Daar werkte hij op verschillende onderzoeksprojecten rond de maatschappelijke meerwaarde van sport met betrekking tot participatie, ontwikkeling, tewerkstelling, detentie en rehabilitatie, sociale integratie en inclusie, en kritisch burgerschap. In 2014 begon hij een doctoraatsstudie over ‘Sociale verandering door sport-voor-ontwikkelingsinitiatieven’ (SvO, Sport for development) vanuit een sociologisch en pedagogisch perspectief. Binnen deze studie ging hij na hoe en in welke mate stedelijke SvO-initiatieven kunnen bijdragen aan ontwikkeling en sociale verandering en op welke manier dit kan worden gemonitord, geëvalueerd en ondersteund.

Tot en met juni 2019 gaat hij aan de slag bij ICES vzw waar hij een analyse rond gendergelijkheid en heteronormativiteit in de sport uitvoert.

Vragen over het project of wil je Zeno contacteren? Dat kan via zeno@ethischsporten.be

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?