Zes extra maatregelen voor sportfederaties tegen grensoverschrijdend gedrag

  • The-ball-stadion-football-the-pitch-39562
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Zes extra maatregelen voor sportfederaties tegen grensoverschrijdend gedrag

Enige tijd geleden kwam het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de media. Dit gebeurde na diverse onthullingen in de sportwereld. Als gevolg daarvan werd de commissie inzake
grensoverschrijdend gedrag in de sport in het leven geroepen. Recent werd deze omgedoopt tot de commissie grensoverschrijdend gedrag, daarmee werd de scope uitgebreid naar alles buiten de sport om het probleem sectoroverschrijdend te benaderen.

Dat dit probleem dient aangepakt te worden, werd dus ook politiek bevestigd. Naar aanleiding van de getuigenissen en de meningen van de experten in de commissie (waaronder ook ICES), werd nu door minister van Sport Philippe Muyters zes extra maatregelen aangekondigd. Deze zouden seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportsector moeten aanpakken. Om de sector hiervoor te ondersteunen werd extra budget voorzien voor de versterking van ICES, is er een samenwerking met Sensoa voor een opleiding rond ‘aanspreekpersoon integriteit’ en een overheidsopdracht gegund aan advocatenkantoor Stibbe om juridische onduidelijkheden weg te werken.

Om tot een gecoördineerde aanpak te komen en te vermijden dat iedereen het warm water wil of moet uitvinden, stelde de minister afgelopen donderdag in de commissie zijn verwachtingen ten aanzien van de sportfederaties voor via een generiek kader inzake grensoverschrijdend gedrag.

1. Aanspreekpersoon integriteit

2. Preventie, vorming en sensibilisering

3. Advies verlenend orgaan / ethische commissie

4. Gedragscodes

5. Handelingsprotocol

6. Tuchtrechtelijk systeem

De commissies zijn raadpleegbaar op de website van het Vlaams Parlement.

- Commissie Grensoverschrijdend Gedrag: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/1203434

- Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/1147858

Wie nog verdere vragen heeft, kan steeds terecht bij ICES.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?