Overzicht van onze partners

{image:title}

Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw

{image:title}

De Rode Antraciet

{image:title}

DEMOS

{image:title}

Dynamo Project

{image:title}

Grenslijn.be

{image:title}

G-Sport Vlaanderen

{image:title}

ISB

{image:title}

MOEV

{image:title}

Panathlon International

{image:title}

Risicovechtsportplatform

{image:title}

Sport Vlaanderen

{image:title}

Sport Vlaanderen - KICS

{image:title}

Sportwerk Vlaanderen

{image:title}

Vlaamse Sportfederatie vzw

{image:title}

Vlaamse Trainersschool

Onze partners in detail

Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw

De Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw is een door de Vlaamse overheid erkende recreatieve omnisportfederatie. BVLO verenigt en begeleidt recreatieve sportclubs en hun sporters. Daarnaast is de BVLO een vakvereniging voor leerkrachten en studenten Lichamelijke Opvoeding, trainers, (jeugd)sportbegeleiders en iedereen die begaan is met LO en sport in de ruimste zin van het woord. Ook als sportkampenorganisator voor jongeren heeft BVLO een stevige traditie opgebouwd.

De Rode Antraciet

De Rode Antraciet vzw brengt sport en cultuur binnen de gevangenismuren: van simpele wedstrijd tot cursus trainer fitness tot dagelijkse gezondheidsaspecten tot … Binnen een aanbod op maat van context en doelgroep, maken verschillende dimensies van beweging en sport de werking uit. De link met de buitenwereld wordt steeds maximaal gemaakt. De waarden die ICES onderschrijft, zijn dan ook dagelijkse topics in onze werking.

DEMOS

Demos vzw is een kenniscentrum actief in en voor Vlaanderen binnen het participatiedecreet en neemt een rol op als praktijkondersteuner en gangmaker. Demos wil de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport verbreden en vernieuwen door zich te richten op groepen die minder aan bod komen in de samenleving (mensen in armoede, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond). Demos gelooft in de belangrijke rol van cultuur, jeugdwerk en sport als actor van verandering en als instrumenten voor het versterken van democratie en dus van een meer inclusieve samenleving.

Dynamo Project

Het Dynamo Project van de Vlaamse Sportfederatie biedt bestuurlijke ondersteuning voor sportclubs. De dienstverlening bestaat uit: een kennis- en documentatiecentrum met brochures en tools – een helpdesk – bijscholingen – maatbegeleiding. Het Dynamo Project biedt deze diensten aan in samenwerking met sportfederaties en sportdiensten. Clubbestuurders kunnen bij ons terecht voor ondersteuning binnen een ruim aanbod van thema’s, gaande van bv. vzw-wetgeving of fiscaliteit tot vrijwilligersbeleid.

Grenslijn.be

Grenslijn.be is een kennisdelingsplatform voor professionelen en vrijwilligers die actief zijn in jeugdhulp, onderwijs, sport, welzijn, kinderopvang en jeugdwerk. Grenslijn.be reikt inhoud en materialen aan om hen verder te helpen wanneer ze geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag naar kinderen en jongeren én om hen te helpen bij het creëren van een veilig klimaat in hun club, vereniging of leefgroep. Elk thema op Grenslijn.be wordt beheerd door een partner uit het werkveld met specifieke expertise. SAM vzw coördineert het kennisplatform. Grenslijn.be is een initiatief van de Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport.

G-Sport Vlaanderen

G-sport Vlaanderen groepeert federaties, organisaties en overheden die werken aan een beleid rond sport voor personen met een handicap. Hun doel is om meer mensen met een handicap aan het sporten brengen. Zij zijn het aanspreekpunt voor sporters, vrijwilligers en organisaties en helpen iedereen 100% op weg naar de juiste sportbeleving. Het Steunpunt G-sport Vlaanderen fungeert als olie binnen het raderwerk actoren. Het zorgt voor transversale afstemming en werkt aan promotie en sensibilisering.

ISB

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) is de ledenvereniging voor professionals actief in en betrokken bij gemeentelijk en provinciaal sportbeleid. Meer dan 290 gemeenten en steden zijn lid van ISB. Als kenniscentrum beschikt ISB over praktijkgerichte expertise voor het lokaal en regionaal sport-, beweeg- en recreatiebeleid in Vlaanderen en Brussel. ISB biedt concrete ondersteuning als helpdesk en via diverse diensten, zoals een sportverzekering en zwembrevetten.

MOEV

MOEV - zet je school in beweging - ondersteunt scholen om een kwaliteitsvol, gestructureerd bewegingsbeleid uit te bouwen en in te bedden in het gezondheidsbeleid. Zo ontstaat er een bewegingsrijke schoolcultuur! Het MOEV - bewegingskompas inspireert scholen school om een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten te realiseren. Ontdek uitdagende bewegingsactiviteiten, tips, materialen, evenementen & projecten en integreer ze op school via het instrument ‘Sport beweegt je school 2.0.’.

Panathlon International

Panathlon International is een in 1951 opgerichte organisatie die zich inlaat met de ethische waarden in de sport. De vereniging telt 300 clubs in 29 landen en is erkend door het Internationaal Olympisch Comité. Op 14 november 2009 werd tussen ICES, Panathlon Brussel en Panathlon International een convenant afgesloten. Door samen te werken en elkaar te informeren wensen de organisaties de implementatie van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport te concretiseren.

Risicovechtsportplatform

Het Risicovechtsportplatform is een kennis-, communicatie- en ondersteuningspunt voor risicovechtsport in Vlaanderen. Het platform streeft naar een transparante, gestructureerde en kwaliteitsvolle vechtsportbeoefening die er voor moet zorgen dat elke vechtsporter in zijn/haar sportomgeving kan vechtsporten op een gezonde en ethisch verantwoorde manier.

Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, heeft als missie om alle Vlamingen aan het sporten te krijgen, liefst op regelmatige basis, en levenslang. Sport Vlaanderen bereidt het Vlaamse sportbeleid voor, voert het uit en evalueert het om de sportparticipatie en de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen. Ethiek in de sport loopt hierbij als een rode draad door alle activiteiten, initiatieven en campagnes.

Sport Vlaanderen - KICS

Iedereen, van vrijwilliger tot professional, die kennis en informatie zoekt over sport in Vlaanderen kan terecht bij het Kennis- en InformatieCentrum Sport van Sport Vlaanderen. Om het potentieel van collectieve kennis zo efficiënt mogelijk te benutten werkt KICS samen met partners (o.a. ICES) en is KICS vertegenwoordigd in strategische structuren en overlegplatformen. Voor het ontsluiten en verspreiden van informatie en -kennis fungeert de website van KICS als dé digitale bibliotheek voor Sport Vlaanderen.

Sportwerk Vlaanderen

Sportwerk Vlaanderen heeft als doelstelling de professionele tewerkstelling in de sportsector te ondersteunen en te bevorderen. Wil je werken in de sport, ben je op zoek naar een kwalitatieve lesgever of heb je vragen over tewerkstelling in de sport. Sportwerk Vlaanderen beschikt over meer dan 30 jaar ervaring en is dus dé organisatie die je verder kan helpen in het domein van sport en tewerkstelling.

Vlaamse Sportfederatie vzw

De Vlaamse Sportfederatie vzw is de koepel van 82 erkende sportfederaties. Ze gaat als erkende koepelorganisatie voor een kwalitatief hoogstaande sportfederatiesector in Vlaanderen door de aangesloten sportfederaties in sporttakoverschrijdende materies (zoals ethisch sporten) te vertegenwoordigen, informeren en ondersteunen.

Vlaamse Trainersschool

De Vlaamse Trainersschool is een samenwerkingsverband tussen Sport Vlaanderen, de Vlaamse sportfederaties en de Vlaamse universiteiten & hogescholen met een opleiding LO. VTS leidt trainers op in meer dan 50 sporttakken. Daarnaast worden er enkele beroepsgerichte opleidingen (bv. Hoger Redder), begeleidingsgerichte opleidingen (bv. Multimovebegeleider) en specifieke opleidingen voor het begeleiden van sporters met een handicap of sportende senioren aangeboden. VTS Plus biedt sporttakoverschrijdende bijscholingen voor trainers in diverse thema’s.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?