Begeleidingstraject Sportouders

Sportouders (2)

Scheldende ouders langs de zijlijn, te veel druk op jonge sporters, of ouders die net geen interesse tonen? ICES, het Centrum Ethiek in de Sport, zet in 2018 in op het thema ‘Sportouders’. We brengen specialisten en ervaringsdeskundigen samen voor twee boeiende workshops, en starten van daaruit een individueel begeleidingstraject voor sportdiensten, sportfederaties en koepelsportorganisaties. Deelnemers krijgen ondersteuning om hun eigen project rond sportouders vorm te geven.

Duur

2018-2019

Partners

ICES, geïnteresseerde federaties, sportdiensten, koepelorganisaties

Omschrijving

Doel van het traject

Deelnemers formuleren eigen doelstellingen rond sportouders, en ontwikkelen met steun van ICES een eigen project. Elk project is gericht op het beschermen van de individuele en sociale integriteit van het kind of het bevorderen van fair play.

Verloop van het traject Het traject begint met een vooronderzoek. Deelnemers peilen naar de noden van hun leden met een door ICES aangeleverde vragenlijst. In januari 2018 brengen we iedereen samen voor twee workshops. Daarop zullen verschillende sprekers hun inzichten vanuit onderzoek en praktijk toelichten. Maar deelnemers zullen tijdens rondetafelgesprekken ook ideeën en ervaringen kunnen wisselen.

Het vooronderzoek en de twee workshops zijn de start en inspiratie voor het individuele begeleidingstraject. Deelnemers formuleren hun eigen doelen, ICES ondersteunt hen tijdens verschillende contactmomenten om die in een project te verwerken. Het aantal contactmomenten is afhankelijk van de gestelde ambities. ICES zal kennis en expertise delen, en nuttige instrumenten aanreiken.

Inhoudelijk Tijdens de workshops en begeleidingsmomenten zullen verschillende onderwerpen aan bod komen. Het opstellen en relevant houden van een oudercharter, de organisatie van een ouderraad, een handleiding voor een goede communicatie, de inhoud en waarde van een goede welkomstbrochure, omgaan met ouders van andere origine… ICES zorgt voor een compleet aanbod, de deelnemers halen eruit wat voor hen het meest waardevolle is, en indien gewenst kan voor bepaalde thematieken verdere expertise worden aangezocht.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?