Ethiek lokaal sportbeleid

Shutterstock 742700092 gendergelijkheid

​ICES wil lokale besturen ondersteunen in het vormgeven van een veilig sportklimaat in hun gemeente.

Duur

1 april - 31 december 2019

Partners

ICES en ISB (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid)

Omschrijving

De afgelopen jaren gaat er steeds meer aandacht naar ethisch verantwoorde sportbeoefening. Sporters verdienen het om van hun geliefde sport te kunnen genieten op een plezierige manier én in een veilige omgeving. Sportorganisaties hebben de belangrijke en uitdagende taak om dit ethisch sportklimaat te creëren en te behouden voor hun leden.

De komende jaren zal ICES in samenwerking met het ISB actief inzetten op de ondersteuning van lokale besturen in het vormgeven van een ethisch sportbeleid in hun gemeente. In 2019 wordt gestart met trajecten met gemeenten die hier op korte termijn rond willen werken. ICES zal tijdens een aantal gesprekken luisteren naar de noden van de gemeente en ondersteuning bieden aan de hand van concrete tips en tools.

Hierbij kunnen volgende zaken aan bod komen:

  • Hoe kan een gemeente werken aan een ethisch sportklimaat?
  • Hoe zorgt een gemeente voor een meldcultuur?
  • Hoe kunnen gemeenten sportclubs ondersteunen in het uitbouwen van een veilige sportomgeving?

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?