Holebi’s in het Voetbal

Logo homofobie-2

Holebi’s in het Voetbal

Duur

1 augustus 2013 - 31 december 2013

Partners

ICES, çavaria, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

Omschrijving

Het project ‘Holebi’s in het voetbal’ kaderde in een ruimer actieplan van de Vlaamse overheid, uitgaande van minister van Gelijke Kansen, Pascal Smet. Met dit project werd een toleranter voetbalklimaat beoogd ten opzichte van holebiseksualiteit in de voetbalwereld.

ICES stond in voor het ontwikkelen van een toolkit die expertise en concrete instrumenten aanlevert voor alle stakeholders van het voetballandschap. Daarbij denken we aan trainers, scheidsrechters, voetballers, voorzitters… Die toolkit fungeert als inspiratiebron voor alle actoren van de voetbalwereld om actief te werken rond het thema ‘holebiseksualiteit in het voetbal’. Daarnaast informeert en sensibiliseert ze omtrent holebiseksualiteit in het voetbal.

Eveneens werd een vorming afgeleverd die bestemd is voor alle belanghebbenden van het voetbalmilieu. Bedoeling is hen te informeren, te sensibiliseren en een concrete werkwijze aan te bieden om homofobie in het voetbal aan te kaarten en te bestrijden. De toolkit en de vorming kwamen tot stand aan de hand van wetenschappelijk literatuuronderzoek, individuele interviews en focusgroepsgesprekken met elke doelgroep op verschillende voetbalniveaus. Met dit project werd het belang van een open voetbalklimaat en een toleranter beleid inzake homoseksualiteit centraal gezet voor elke actor in de voetbalwereld.

Downloads

Links

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?