Overheidsopdracht EVS

Logo evs-2

Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld.

Duur

1 juni 2012 - 30 juni 2014

Partners

ICES (projectleider), KULeuven, UAntwerpen, UGent, VUB

Omschrijving

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media voerde ICES, in samenwerking met 4 Vlaamse universiteiten, de overheidsopdracht uit met als titel: ‘Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld’. De opdracht bestond uit wetenschappelijk onderzoek dat vertaald werd naar de praktijk waarbij er een begeleidende en ondersteunde rol opgenomen werd ten aanzien van de sportsector.

  • ICES begeleidde de sportsector bij het uitbouwen van ethiek in de sport door middel van verschillende overlegmomenten, contacten en studiedagen en dit op verschillende niveaus (overheid, federaties, clubs…).
  • Universiteit Antwerpen voerde een grootschalig kwantitatief onderzoek uit bij 4000 Vlaamse en Nederlandse volwassenen om hun ervaringen met fysiek, emotioneel en seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten in de kindertijd (-18 jaar) in kaart te brengen.
  • Universiteit Gent deed onderzoek naar het ethisch klimaat in sportorganisaties. Om een groter ethisch bewustzijn binnen de sportorganisaties te bewerkstelligen, is het van belang dat ethisch gedrag en besluitvorming ingebed zijn op het bestuurs- en managementniveau. UGent ging eveneens na op welke manier overheden, sportfederaties en -clubs een ethisch klimaat kunnen creëren.
  • KU Leuven onderzocht vanuit de invalshoek ‘integriteitsmanagement’ via een comparatieve methodiek instrumenten, structuren en processen die in het buitenland gebruikt worden om inbreuken op fysieke en psychische integriteit in de jeugdsport te voorkomen, op te sporen en te bestraffen. Daarnaast waren bijzondere problemen en oplossingen rond grensoverschrijdend gedrag in het specifieke milieu van de jeugdtopsport eveneens onderwerp van het KU Leuvenonderzoek.
  • Vrije Universiteit Brussel bestudeerde hoe je sportbegeleiders aan de hand van didactische ondersteuning gericht kan helpen bij ethisch verantwoord begeleiden, proactief gedrag stimuleren en het aanpakken van ethische dilemma’s.

Downloads

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?