SportparentEU

Ref15556 - final logo

PARENT is een Europees Erasmus+ project met als doel om de fysieke en psychische risico’s te verkleinen waar jonge sporters mee te maken krijgen, en heeft de ambitie om de opleiding en ondersteuning die beschikbaar is voor ouders van sportende kinderen te verbeteren.

Duur

1 januari 2017 - 30 juni 2018

Partners

NSPCC Child Protection in Sport Unit (UK), Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (België), Sport Wales, Sport NI, Sportcoach UK, Cardiff Metropolitan University, Loughborough University, Windesheim University (Netherlands), Norwegian School of Sport Science, University of Southern Denmark.

Omschrijving

Brochure ‘Tips voor ouders’: Bekijk hier de pdf gratis, gedrukte exemplaren beschikbaar via Centrum Ethiek in de Sport.

Website www.sportparent.eu

PROJECTBESCHRIJVING

Het project wordt getrokken door de Universiteit van Swansea (Wales) en medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Het zal een beroep doen op de expertise van academici en professionals uit heel Europa die betrokken zijn bij jeugdsport.

Het belang van het project steunt op het inzicht dat de kansen van jonge atleten om deel te nemen aan sport - en daardoor een waaier aan fysieke, psychische, en sociale voordelen te verwerven – voor een groot deel bepaald worden door de steun die ze krijgen van hun ouders.

Jammer genoeg blijft de ondersteuning en vorming van ouders tot op vandaag beperkt, hoewel het algemeen bekend is dat ze zo’n belangrijke rol spelen. Als ouders de foute richtlijnen of ondersteuning krijgen, kan dat een hele reeks aan nadelige fysische en psychologische gevolgen hebben. Daarom is het essentieel om ervoor te zorgen dat ouders goed geholpen en geïnformeerd worden over hoe ze hun kinderen het beste ondersteunen en gidsen in sport, om de fysische en psychologische risico’s te minimaliseren.

Om ouders vanuit een brede waaier aan disciplines informatie te bieden, werden tien Europese organisaties bij het project betrokken.

Dr. Camilla Knight, docent aan de Universiteit van Swansea, gespecialiseerd in ouderbetrokkenheid in sport: “Het is bijzonder opwindend om met zo veel verschillende experten dit belangrijke thema te kunnen aanpakken. De focus heeft veel te lang gelegen op de negatieve impact van sportouders, met te beperkte pogingen om ouders de instrumenten en bronnen aan te reiken om hun kinderen op de best mogelijke manier te ondersteunen.”

“Met dit project hopen we stappen te zetten in de versterking van ouders, zodat ze hun betrokkenheid in de sport van hun kinderen kunnen optimaliseren.”

Onderwerpen

Klik op de links om de Nederlandstalige artikels te bekijken:

  1. De verschillende rollen die je invult als sportouder
  2. Groei en ontwikkeling
  3. Fysieke training
  4. Voeding
  5. Psychologische sterkte en welzijn
  6. Talentidentificatie en ontwikkeling
  7. Sportintegriteit en morele ontwikkeling
  8. Welzijn
  9. Jouw eigen ervaring als sportouder zo leuk mogelijk maken

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?