Prisoners On the Move

Logo prisonersonthemove-2

Prisoners On the Move

Duur

1 januari 2011 – 31 december 2012

Partners

De Rode Antraciet (projectleider), Bloso, Vrije universiteit Brussel, FROS, Open Stadion, ICES, FOD Justitie, Sport & Citoyenneté, Sport for Solidarity S4S, Universitat de València Estudi General, Ministry of Justice Denmark, Centrul Roman Pentru Educatie Si Dezvoltare Umana

Omschrijving

Gevangenen worden (tijdelijk) uitgesloten uit de samenleving. Toch behoudt elke gevangene het recht op onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, welzijn en sport. Dienstverlening op vlak van sport is daarom belangrijk zowel tijdens de detentie en als voorbereiding op de re-integratie.

Tijdens dit project kwamen tientallen varianten aan bod uit de diverse landen over hoe wordt omgegaan met de verschillende soorten wetgeving en regelgeving rond sport in detentie, de betrokkenheid van de ministeries, de rol van de georganiseerde sportsector, de opdrachten van de lokale overheden, de inzet van vele lokale sportclubs, de rol van de gevangenisbewakers, sport als vrijetijdsbesteding, sport als educatief middel, sport in een herstelgericht beleid voor een succesvolle terugkeer in de samenleving, sport en de omgang van vele culturen in de gevangenis, sport als persoonlijke belevenis en sport in ploegverband, mogelijkheden tot financiering, sport in open centra en in gesloten centra, de cross-sectorale verantwoordelijkheid vanuit een sterke samenwerking tussen de gevangenis en sportsector, enz.

Voor dit project heeft de Vrije Universiteit van Brussel in samenwerking met ICES een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie van sport in Europese gevangenissen. Meer specifiek werd de sociale inclusie van gevangenen door het sporten in kaart gebracht. De deelnemende landen waren België, Roemenië, Frankrijk, Spanje, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?