Sport Met Grenzen

Tool sportmetgrenzen-2

Duur

1 juni 2012 - 30 juni 2014

Partners

ICES (projectleider), Sensoa, Child Focus, VSF, Bloso, VTS, ISB

Omschrijving

ICES voerde in opdracht van het Departement Jeugd, Sport en Cultuur de volgende opdracht uit:

  1. het didactisch uitwerken, gebruiksklaar maken en afwerken van de sportversie van het Vlaggensysteem van Sensoa, en het implementeren via een gedrukte uitgave en het verspreiden hiervan;
  2. het ondersteunen en begeleiden van de sportsector in de implementatie van het Vlaggensysteem, met inbegrip van training in de methodiek en vorming.

Na het opstellen van het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele integriteit in de Sport (link) binnen een brede sportwerkgroep ontwikkelde ICES in samenwerking met Sensoa en een kleinere werkgroep een eerste versie van het Vlaggensysteem en de Handleiding: twee instrumenten met als doel om lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport op een laagdrempelige en doelgerichte manier aan te pakken.

  • SPORT MET GRENZEN: Vlaggensysteem is een handig instrument voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren. Het Vlaggensysteem wil je een houvast bieden om op een begripvolle, maar tegelijk rationele en consequente manier te reageren aan de hand van een duidelijke methode.
  • SPORT MET GRENZEN: Beleidsinitiatieven is een brochure die sportorganisaties op weg helpt om binnen hun organisatie op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De brochure is gebaseerd op het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport, een product van Sensoa en Child Focus in samenwerking met de sportsector.
De eerste oplage bedroeg 1600 exemplaren en werd in 2013 verdeeld onder de grote sportorganisaties, koepelsportorganisaties en partnerorganisaties, gemeentelijke en provinciale sportdiensten en sportfederaties. Het succes vroeg om een vervolg en dat kwam er ook in 2014. Als voorbereiding op een tweede druk (1000 exemplaren) ging een werkgroep aan de slag om de twee instrumenten grondig te herwerken.

Met dank aan de Werkgroep: Aerts Arne (ICES), Claes Lieve (Bloso), Cools Sophie (VSF), De Martelaer Kristine (ICES/VUB), Frans Erika (Sensoa), Pinter Orsi (VJJF), Sleurs Tine (VTS), Vanbelle Lien (ISB), Vandamme Gretl (VZF), Vandenhoudt Jord (Departement CJSM), Vandevivere Lore (ICES), Vertommen Tine (ICES/UA)

Links

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?