Sport Met Grenzen: Jongeren aan het woord

Shutterstock 77605249

Binnen het project Sport Met Grenzen: Jongeren aan het woord – gaan we met jongeren aan de slag om het succesvolle instrument Sport Met Grenzen Vlaggensysteem op hun maat te maken.

Duur

1 januari - 30 juni 2019

Partners

ICES, Sensoa met financiële steun van Youca Youth for Change and Action

Omschrijving

Het Sport Met Grenzen Vlaggensysteem is een didactische tool die gebruikt wordt om seksueel grensoverschrijdend gedrag correct in te schatten en gepast te reageren. De tool bestaat uit 30 getekende situaties voor sportbegeleiders en -bestuurders om aan de hand van 6 criteria bewust om te leren gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. De op maat gemaakte Sport Met Grenzen-vorming dient om de methodiek en concrete cases in te oefenen: douches- en kleedkamergebruik, sociale media, … met een sterke focus op gendergelijkheid en gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Momenteel zijn de tool de vorming gericht op volwassen sportbegeleiders en -bestuurders. Met dit project gaan we een stap verder: de box en vorming op maat van jongeren maken en hen (14-18 jaar) zelf een sterke stem in dat proces geven. We vertrekken vanuit de 30 situaties en gaan daarover met hen in gesprek via focusgroepen: “Hoe beoordeel jij deze situatie? Waar ligt voor jou de grens? Zou je bereid zijn om hier met begeleiders of je ouders in gesprek te gaan? Wie of wat zou je hierbij kunnen helpen?” Dit versterkt jongeren om hun eigen grenzen te leren kennen en aan te geven, en de grenzen van anderen te respecteren en helpt ons om ons instrument verder te verfijnen en compatibel te maken met elke doelgroep.

Links

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?