Armoede

Armoede - Goede Praktijken

Blogreeks ‘Sociaal-sportieve praktijken’ en artikelenreeks ‘Sport en Armoede’

In de blogreeks ‘Sociaal-sportieve praktijken’ bekijkt Demos-medewerker Pieter Smets een aantal ontwikkelingen in de sportwereld waar de ‘traditionele sportclub’ plaats maakt voor nieuwe vormen van sportverenigingen.

Bekijk ook de artikelenreeks Sport en Armoede.

Inmiddels werd ook het Platform Sociaal-Sportieve Praktijken opgericht.

Lees meer

Publicatie ISB ‘Samen ’n koffie en dan actie!’

De publicatie ‘Samen ’n koffie en dan actie’ van het ISB in samenwerking met Demos en het Vlaamse Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, brengt negen praktijkverhalen van gemeenten over sport en mensen in armoede. Je vindt in deze publicatie achtergrondinformatie over het thema sport en kansarmoede, met tal van tips en concrete maatregelen. Met deze publicatie wil ISB met een integrale aanpak en een resultaatgericht proces werk maken van een laagdrempelig Sport voor Allen beleid.

Lees meer

Project JES ‘Kort op de bal’

Met ‘Kort op de bal’ lanceerde Jeugd en Stad (JES) Brussel een project om met zeven Brusselse voetbalploegen een duurzaam kwaliteitssportbeleid te ontwikkelen, met aandacht voor sporttechnische, sociale en educatieve ontwikkeling van de jongeren. Om kwetsbare groepen sterker te maken, werd een programma samengesteld met oog voor het werken met vrijwilligers, het beheren en ontwikkelen van een club, de organisatie van een tornooi, werken met familieleden en het opleiden van jongeren tot trainers.

Lees meer

Project ISB ‘Street Action’

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid ISB startte in 2012 met het Street Action project om jongeren uit kwetsbare buurten te stimuleren tot meer sport en beweging. Vanuit de expertise van de lokale sportdienst krijgen buurtjongeren van 12 tot 18 jaar in dit project zelf ook verantwoordelijkheid over het sportaanbod. In totaal werd het project in 23 Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten geïmplementeerd.

Lees meer

Belgian Homeless Cup

Belgian Homeless Cup wil via sport mensen in moeilijke situaties kracht en moed geven om hun situatie te veranderen. Deze sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen gebruikt de kracht en positieve dynamiek van voetbal als startpunt voor een re-integratieproces. Via voetbal wil BHC het zelfvertrouwen opbouwen, een beter zelfbeeld ontwikkelen, structuur aanbrengen, leren van eigen krachten uitgaan en de kracht van de groep en ergens toe behoren aantonen.

Lees meer

Diversiteitscharter S-Sport

S-Sport zet in op inclusie en diversiteit en wil haar sportaanbod toegankelijker maken voor kansengroepen. Een eerste fase van sensibilisering mondde uiteindelijk uit in een diversiteitscharter. Daarvoor werd samengewerkt met het Centrum voor Gelijke Kansen, Verenigingen waar Armen het Wood Nemen, Antwerps Integratiecentrum De8 en Demos. Ook werd een werkgroep Diversiteit opgericht en een begeleidingstraject ontwikkeld.

Lees meer

Sportnetwerk Gent Noord

Sportnetwerk Gent Noord is een buurtsportproject dat via sport wijkbetrokkenheid wil verhogen en mensen aan de slag wil helpen die anders moeilijk aan werk kunnen geraken. Een oude fabrieksgarage werd omgevormd tot een sportschuur en is op zondagnamiddag vrij toegankelijk voor iedereen. Ook worden tijdens de week en in het weekend cursussen gegeven voor volwassenen en worden regelmatig tal van andere activiteiten voorzien, zoals sportinitiaties, uitstappen en sportevenementen in en rond Gent.

Lees meer

Sport Wales ‘Tackling child poverty and promotion equality’

Omdat uit onderzoek blijkt dat de sportparticipatie bij kinderen uit achtergestelde buurten minder hoog ligt, heeft Sport Wales een strategie in zes stappen tegen kinderarmoede uitgewerkt: een wetenschappelijke basis; de impact van sport op kinderen in armoede maximaliseren; opleidingen en steun voorzien voor het eigen personeel en de sector; het potentieel voor professioneel succes maximaal benutten; tewerkstelling creëren binnen sport; de ontwikkeling van een ‘gelijkheidsplan’.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?