Eetproblemen

Eetproblemen - Goede Praktijken

Preventieproject Eetexpert ‘Eetstoornissen in de topsport’

In 2012 ontwikkelde Eetexpert vzw in samenwerking met Topsport Vlaanderen, ABC Topsport en Bloso een preventieproject rond eetstoornissen in de topsport. Dit steunde op vier pijlers: een vorming om topsportcoaches te sensibiliseren; een SPES-sneldetectielijst (Sport en EetStoornis); behandelteams per provincie bestaande uit een sportpsycholoog en een klinisch psycholoog met expertise in eetstoornissen; de coördinatie van een multidisciplinaire aanpak op medisch, psychologisch en voedingsvlak.

Lees meer

NEDA ‘National Eating Disorders Awareness Week’

De jaarlijkse ‘National Eating Disorders Awareness Week’ van NEDA wil de ernst van eetstoornissen bespreken en het publiek sensibiliseren omtrent de oorzaken, triggers en behandelingen. Het thema van 2015, met als thema ‘I had no idea’, wil verschillende mythes en misverstanden de wereld worden uithelpen. Ook wil NEDA op deze manier voorkomen dat al te veel signalen en symptomen van eetstoornissen over het hoofd worden gezien. Eén van de doelgroepen tijdens deze week zijn atleten.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?