Fairplay

Fair Play - Goede Praktijken

Blauwe kaart voor Fair play in het hockey

De blauwe kaart is het positieve ‘zusje’ van de welbekende groene, gele en rode kaart. De scheidsrechter kan een blauwe kaart geven aan een speler om een uitzonderlijk en opmerkelijk gebaar van respect of fair play te belonen.

Lees meer

SVS Fair Play campagne secundair onderwijs

Met de slogan ‘samen respectvol sporten’ richt de Stichting Vlaamse Schoolsport zich sinds september 2014 op scholieren uit het secundair onderwijs. Deze fair play campagne wil jongeren en leerkrachten sensibiliseren tot fair play in schoolsportcontext. De campagne werd ondersteund door een filmpje met peter van de actie Jelle Vossen, een handtekenaffiche, een fair play charter en verschillende affiches waarbij respect wordt gevraagd voor medespelers, trainers & supporters en accommodaties.

Lees meer

SVS Fair Play campagne basisonderwijs

Stichting Vlaamse Schoolsport roept basisscholen op om hun engagement rond fair play te benadrukken op woensdagnamiddagen. Zo kan de 2e graad fair play mascottes meebrengen naar tornooien om op de fair play tafel te plaatsen. De 3e graad kan door handtekenaffiches bij aanvang van de wedstrijd hun engagement omtrent fair play aantonen. Ook worden wedstrijdvestjes voorzien met daarop het fair play logo en leerkrachten kunnen hun leerlingen belonen met een Sammy Pet sticker ‘Iedereen doet mee!’.

Lees meer

Campagne VTS en ICES ‘Is Kiezen Verliezen’

Deze campagne van de Vlaamse Trainersschool en ICES focust zich op de rol van de trainer en de ethische begeleiding. Aan de hand van verschillende ethische dilemma’s worden trainers gestimuleerd om steeds te kiezen voor de meest ethische en duurzame oplossing. Via probleemsituaties worden bestaande initiatieven, ideeën en onderzoeksresultaten vertaald naar de sportpraktijk van veel trainers. Onder de maandelijkse thema’s vallen onder andere het overschrijden van grenzen en agressief spel.

Lees meer

Fair play arbitrage LVZ Cup

De Liefhebbers Zaalvoetbal Cup gaat voor het pure voetbalplezier en probeert daarom ook op een drempelverlagende manier te werken. Zo werden de scheidsrechters afgeschaft en staan de ploegen telkens in voor hun eigen wedstrijdleiding. Toch wordt fair play hoog in het vaandel gedragen: de ploegen beoordelen elkaars en enkele wedstrijden worden ook gevolgd door fair play waarnemers. De zeldzame ploegen die zich buiten de geest van fair play plaatsen, worden dan ook uit de LZV Cup gezet.

Lees meer

FROS Fair Play Campagne

De MEVS-Adviesraad van FROS lanceerde in 2012 een fair play met vier centrale criteria: (1) duurzaamheid, (2) voorbeeldfunctie, (3) transfers en (4) betrokkenheid en participatie. Alle clubs die aan deze campagne deelnamen vielen in de prijzen en streden mee om de titel ‘Fair-Play Club Van Het Jaar’ (beloning van €250). De clubs moesten minstens de Fair Play code en het Fair Play logo op hun website plaatsen en twee communicatiedoelgroepen bereiken.

Lees meer

FIFA ‘My game is fair play’

Sinds 1997 vraag FIFA jaarlijks tijdens de FIFA Fair Play Days aan de deelorganisaties om via campagnes of activiteiten het thema in de schijnwerpers te plaatsen. Daarnaast lanceerde FIFA in 2005 een ‘code of conduct’ met tien vooropgestelde gedragslijnen. Ook biedt FIFA een fair play verklaring aan voor ploegkapiteins, evenals een tekst voor een stadionaankondiging . Daarnaast reikt FIFA jaarlijks en tijdens tornooien ook een FIFA Fair Play Award uit.

Lees meer

Panathlon Nationale Fair Play Trofee

Met de Nationale Fair Play Trofee wil Panathlon België een platform creëren voor sportieve en ethische gebaren en attitudes binnen de sport en die tegelijk ook belonen. Panathlon stelt dat deze vormen van fair play een diepere waarde aan sport geven. Het wil dan ook elke sportbetrokkene (atleet, sporter, trainer, coach, bestuurder) aanmoedigen om fair play op te nemen in het sportbeleid en de sportbeoefening.

Lees meer

Campagne Vlaamse Vereniging voor Golf ‘Fair play, daar begint het mee. Play fair!’

Ook binnen de etiquette van het golfspel wordt van de spelers verwacht om in alle omstandigheden hoffelijk en sportief te blijven. In het kader van Ethisch Verantwoord Sporten lanceerde Golf Vlaanderen een campagne met de leuze: ‘Fair play, daar begint het mee. Play fair!’. De verschillende affiches behandelen thema’s als veiligheid, speeltempo, eerlijk spelen, respect voor de golfbaan, agressie en kennis van de regels. Tot slot kregen de golfers ook een lijst aan Gouden Fair Play Tips mee.

Lees meer

Fair Play Award Spanje

Alejandro Rodriguez, een 8-jarig voetballertje, ontving op de Spaanse Sport Awards van 2014 uit de handen van het Spaanse koningshuis de belangrijkste fair play prijs in Spanje. Hij kreeg deze prijs omdat hij zijn scheldende coach en de scheidsrechter uit elkaar hield op het moment dat zij op de vuist wilden gaan. Het jongetje kwam tussenbeide en riep dat hij wilde spelen. Nadat hij de gemoederen kon bedaren, werd de wedstrijd hernomen en kreeg hij een staande ovatie van de supporters.

Lees meer

Fair Play at the Youth Olympic Games

De Youth Olympic Games van 2014 in Nanjing wou een boodschap van fair play uitdragen. Samen met het International Fair Play Committee werd een fair play stand opgericht en werden atleten betrokken in interactieve activiteiten en workshops. Ze kregen ook uitleg over team spirit, vriendschap, respect, samenwerking en communicatie. Door middel van concrete voorbeelden en bezoekjes van prestigieuze gasten werd de jonge atleten duidelijk gemaakt dat ook zij een fair play rolmodel kunnen worden.

Lees meer

Fair play wedstrijd en quiz Cleydael Golf & Country Club

Op 26 september 2014 hield Cleydael Golf & Country Club een eerste fair play wedstrijd, met als doel de spelers attent te maken op de fair play regels binnen de golfsport. Na de wedstrijd werd een quiz georganiseerd over de fair play thema’s die een jaar eerder in het fair play charter werden opgenomen. Om dit alles aantrekkelijker te maken, kregen de deelnemende spelers een pannenkoek en drankje aangeboden.

Lees meer

UEFA Respect Fair Play Reward

UEFA beloonde de meest faire ploegen uit de drie meest faire landen met een plaats in de eerste ronde van de UEFA Europa League. De criteria draaien rond positief spel, respect voor de tegenstander, respect voor de scheidsrechter, gedrag van het publiek en team officials, waarschuwingen en schorsingen. Vanaf het seizoen 2015/2016 wordt de deelname aan de Europa League ingewisseld voor een geldprijs dat aan een fair play actie dient te worden besteed.

Lees meer

Campagne Fair Play Scoort!

De Nederlandse Sportservice Overijsel lanceerde in 2010 de campagne Fair Play Scoort. De campagne richtte zich op jongeren tussen 12 en 18 jaar en stond open voor gemeenten, sportclubs en scholen. Op de website vind je campagnefilmpjes en een online fair play game onder het motto ‘Fanatiek mag, maar houd ’t ff bij normaal gedrag’. Het promotiemateriaal bestond uit een zweetbandje, een tattoo, een sportcodekaartje, een spandoek, een flipboekje, een wedstrijdhesje en sleutelhangers.

Lees meer

Sensibiliseringscampagne Panathlon Wallonie-Bruxelles ‘Le journée du fair play’

Onder het motto ‘Le fair play est un sport’ lanceert Panathlon Wallonie-Bruxelles in september 2015 een derde senisbiliseringscampagne omtrent fair play. Het doel is sporters ervan bewust te maken dat fair play meer is dan het volgen van de spelregels, maar een hele attitude inhoudt. De vorige campagne omvatte onder andere een fototentoonstelling ‘L’Esprit du Sport’, de inhuldiging van ‘fair play plaatsen’, getuigenissen van bekende sporters, een fair play band voor scheidsrechters etc.

Lees meer

Fair play Tiense Boccia Club

De Tiense Boccia Club zet in het kader van Ethisch Verantwoord Sporten in op fair play. Op hun website vinden boccia-spelers tal van tips en richtlijnen omtrent ethiek en fair play in hun sportclub. Drie grote thema’s worden hier behandeld: de houding van de speler in het algemeen en zijn of haar houding tijdens de training en tijdens de wedstrijd. Verschillende icoontjes helpen om enkele vuistregels beter te onthouden.

Lees meer

10 Geboden van fair play S.V.V. Damme

Voetbalclub S.V.V. Damme plaatste op haar website een artikel over fair play, naar aanleiding van de toename van fysieke en verbale agressie ten aanzien van de scheidsrechters, ook tijdens jeugdwedstrijden. Spelers, trainers en supporters worden opgeroepen om tijdens de wedstrijd steeds positief en fair gedrag te vertonen. Opdat voetbal een feest kan blijven, worden op de website ook 10 geboden van fair play meegegeven.

Lees meer

ISB signalisatiebord fair play

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid wil via verschillende signalisatiebordjes aanzetten tot correct zwembad- en sporthalbezoek. Naast tal van andere thema’s, is er ook een bord ontwikkeld omtrent fair-play, met als boodschap ‘Hier sporten = fair play en fun’. Deze bordjes kunnen tegen betaling besteld worden op de ISB-website.

Lees meer

KBLVB Fair Play Award en Reward

Om een betere invulling te geven aan de fair play waarden heeft de KBLVB een fair play reward (€150 binnen heren-, dames-, veteranen- en zaalcompetities) en een fair play award (€200 binnen heren- en veteranencompetities) in het leven geroepen. Deze prijzen worden uitgereikt aan de ploegen met het minste aantal strafpunten voor gele en rode kaarten en forfaits.

Lees meer

Ethisch charter en fair play actie KVV ‘Als jij komt kijken, is het leuk voetballen’

Om fair play in het voetbal te steunen, heeft de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond een eigen ethisch charter op de website ter beschikking gesteld. Daarin staan algemene gedragsregels vermeld, evenals korte concrete regels voor verschillende doelgroepen zoals de voetballers, ouders en begeleiders, trainers, bestuurders, scheidsrechters en toeschouwers. Tijdens het seizoen 2014-2015 richt de fair-play actie zich specifiek op supporters, met als slogan: “Als jij komt kijken, is het leuk voetballen”.

Lees meer

Sportievak fair play beleid

Sportievak zet in op fair-play en heeft een Fair Play-beleid ontwikkeld, waarbij het begrip ruimer wordt geïnterpreteerd dan louter eerlijk en sportief spel. De federatie onderstreept dat fair play ook over waarden gaat, een educatieve meerwaarde creëert, respect inhoudt voor medespelers en tegenstanders en een veilige en aangename sportomgeving creëert. Op de website krijgen de aangesloten clubs wat meer info over hoe ze moeten omgaan met spelregels en gedragsregels.

Lees meer

‘Fair-Play Challenge’ Vlaamse Hockey Liga

De Vlaamse Hockey Liga wil vijf waarden uitdragen: respect, fair-play, tolerantie, teamspirit en vriendschap. Met het in leven roepen van een ‘Fair-Play Challenge’ werden de hockeyploegen na iedere wedstrijd door de scheidsrechter beoordeeld op diverse gedragscriteria van de ploeg, de spelers, de kapitein en de technische staf. Ook het aantal kaarten werd in rekening genomen. De winnaars van deze actie mochten aan het einde van het seizoen een beloning verwachten.

Lees meer

Handschudactie VMF

De Vlaamse MinivoetbalFederatie startte in het kader van fair play een handschudactie voor de jeugdcategorieën.

Lees meer

Website Vlaamse Squash Federatie

De Vlaamse Squash Federatie schenkt heel wat aandacht aan fair play. Op de website wordt het belang uitgelegd van fair play en gekristalliseerd in drie trefwoorden: gedragswijze, denkwijze en verantwoordelijkheden. Ook worden de verantwoordelijkheden van verschillende commissies omtrent dit thema uit de doeken gedaan. Tot slot vind je er ook een overzicht van verschillende acties omtrent dit thema.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?