Geweld

Fysiek en psychisch geweld - Goede Praktijken

Campagne VTS en ICES ‘Is Kiezen Verliezen’

Deze campagne van de Vlaamse Trainersschool en ICES focust zich op de rol van de trainer en de ethische begeleiding. Aan de hand van verschillende ethische dilemma’s worden trainers gestimuleerd om steeds te kiezen voor de meest ethische en duurzame oplossing. Via probleemsituaties worden bestaande initiatieven, ideeën en onderzoeksresultaten vertaald naar de sportpraktijk van veel trainers. Onder de maandelijkse thema’s vallen onder andere het overschrijden van grenzen en agressief spel.

Lees meer

Veiligheidsanalyse NOC*NSF, Halt en KNVB

De Nederlandse veiligheidsanalyse bevraagt en betrekt jeugdspelers, ouders, vrijwilligers, bestuur en externe partners over het thema veiligheid. Deze gesprekken leiden uiteindelijk tot advies op maat met inzicht over de veiligheidssituatie en –beleving binnen de sportclub. Ook worden dan bijkomende tips voor concrete acties meegegeven. Het doel is om alle betrokkenen bewust te maken van de positieve effecten van een veilige en sociale omgeving.

Lees meer

Brochure Vredeseducatie ‘de GEWELDige Test’

De Nederlandse ‘GEWELDige Test’ wil amateursportverenigingen oplossingen aanreiken in het omgaan met geweld. In een brochure wordt de test eerst ingeleid door een theoretisch luik over agressie en geweld. De test zelf bestaat uit 15 situaties waarover jongeren hun mening geven en oplossingen kunnen bedenken voor de eigen club. Via de test leren deelnemers wat de oorzaken van agressie kunnen zijn en hoe hiermee kan worden omgegaan. Ook leren ze om agressie te vertalen in positieve levensenergie.

Lees meer

Actieplan KNVB ‘Tegen geweld’

Samen met verschillende belangenorganisaties, verenigingen en leden ontwikkelde de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond een actieplan tegen geweld en ter bevordering van sportiviteit in het voetbal. Het plan bevat een inventarisering van bestaande activiteiten en een overzicht van nieuwe maatregelen, zoals de introductie van een hulplijn en een meldpunt, een tijdstraf bij een gele kaart, het publiceren van gedragsregels, een bewijs voor sportief gedrag of acties tegen recidiverende gemeenten.

Lees meer

Videocampagne Brabantse afdeling Belgische voetbalbond

Naar aanleiding van het toenemende geweld in het voetbal (denk maar aan agressie tegen de scheidsrechters), heeft het provinciaal comité Brabant van de Belgische voetbalbond in 2012 enkele sensibiliseringsfilmpjes ontwikkeld. Daarin wordt gewelddadig en agressief gedrag van voetbalsupporters aan de kaak gesteld door ze naar het dagelijkse leven te vertalen. De campagne werd ondermeer gesteund door topscheidsrechter Jerome Efong Nzolo.

Lees meer

Website Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie schenkt op haar website heel wat aandacht aan het creëren van een veilig sportklimaat. Zo wordt onder meer gevraagd om structurele aandacht aan dit thema te geven. Daarvoor krijgen de clubs verschillende stappen mee om een veilige sfeer te creëren: het vastleggen en uitvoeren van omgangsvormen, medewerkers leren om te de-escaleren en het samenwerken met ouders en instanties. Ook is er aandacht voor nazorg en ondersteuning van verenigingen.

Lees meer

SK Berlare zegt ‘nee’ tegen agressief gedrag

Voetbalclub SK Berlare kiest bewust voor een kort huishoudelijk reglement, waarbij alles kadert in het tonen van respect voor elkaar, de anderen en de club. Een belangrijke passage in dit huishoudelijk reglement focust op agressief gedrag. Het blijft echter niet enkel bij geschreven regels in het reglement. Trainers worden gevraagd om spelers die foutief gedrag vertonen tijdens een wedstrijd te vervangen en een gepaste sanctie te bedenken. De trainers worden hierin door het bestuur gesteund.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?