Cover gsport

G-sport - Goede Praktijken

G-golf

Sinds 2017 voorziet Golf Vlaanderen het project G-golf met de financiële steun van Sport Vlaanderen. Hierbij worden de golfclubs aangemoedigd om G-golf initiaties en lessenreeksen te organiseren, de infrastructuur rolstoelvriendelijk te maken, Mobicart buggy’s aan te bieden dewelke aan een voordelig tarief ter beschikking staan voor G-golfers, een G-golf werking op te starten,…

Lees meer

Badminton Vlaanderen ‘Doe mee met G’

Badminton Vlaanderen zet actief in op G-sport. Onder het motto ‘Doe mee met G’ worden G-badmintontornooien georganiseerd en worden de prestaties van G-sporters ook uitvoerig vermeld op de website. Badminton Vlaanderen geeft op de website meer info over de oprichting van een G-afdeling binnen een badmintonclub en verleent verder ook financiële en logistieke steun voor G-sportafdelingen. Geïnteresseerde clubs kunnen Badminton Vlaanderen ook steeds contacteren voor een demosessie.

Lees meer

Koninklijke Belgische Korfbalbond ondersteunt clubs met G-werking

Omdat korfbal een niet-contactsport is, laat de korfbalbond weten dat deze sport uitermate geschikt is voor personen met een verstandelijke beperking. Door de groeiende interesse in G-sport, wil de Korfbalbond clubs ondersteunen die een G-werking willen implementeren.

Lees meer

NELOS promoot duiken met een beperking

NELOS voert op haar website promotie voor duiken met een beperking, omdat het personen met een fysieke, auditieve of visuele beperking voor eventjes in staat om bevrijd te zijn. In hun Wet Wheels Opleidingscentra biedt NELOS duikopleidingen aan voor +14-jarigen met een beperking. Volgens het niveau van de beperking kunnen deze duikers ook een Wet Wheels-duikbrevet halen. Dit verloopt op een leuke en verantwoorde manier met speciaal hiervoor opgeleide begeleiders.

Lees meer

Classificatiesysteem Parantee ‘Classificatie? Da’s klasse!’

Om de classificatie van G-sport verder te promoten, lanceerde Parantee de affiche ‘Cool G-drag’ en de animatieprent ‘Classificatie? Da’s klasse!’. Op de website van Parantee vind je heel wat uitleg rond dit classificatiesysteem. Zo wordt uitgelegd wat classificatie is, voor wie het bedoeld is, door wie de classificatie wordt uitgevoerd, hoe je geclassificeerd raakt en welke documenten je daarvoor nodig hebt.

Lees meer

Sporttechnische en bestuurlijke opleidingen Psylos

Omdat de opleiding van trainers en begeleiders zeer belangrijk is bij het aanbieden van sport voor mensen met een psychische beperking, biedt Psylos zowel sporttechnische als bestuurlijke opleidingen aan. Daarnaast vind je op hun website ook een aantal opleidingen terug van andere organisaties.

Lees meer

Sensibiliseringscampagne Psylos

Psylos wil het taboe rond geestelijke gezondheidsproblemen doorbreken en de beeldvorming hierover beter sturen. Het doel is om te informeren en te sensibiliseren en zo drempelverlagend te werken voor mensen met een psychische beperking. Online vind je hierover een filmpje met de peter van Psylos, ex-mountainbiker Filip Meirhaeghe. Ook reist Psylos met het fotoproject Locomotions doorheen Vlaanderen om gratis fotoreportages te maken over de sportbeleving van personen met een psychische beperking.

Lees meer

Sportevenement Psylos ‘I Like To Move It’

‘I like to move it’ is een jaarlijks internationaal sportevenement voor sporters met geestelijke gezondheidsproblemen. Het biedt zowel deelnemers als begeleiders een unieke kans om tijdens het sporten en de avondactiviteiten ervaringen uit te wisselen. Delegaties uit verschillende Europese landen doen mee aan ploegencompetities (voetbal, volleybal en netbal) en individuele competities (badminton en tafeltennis). Daarnaast is er nog een keuzeprogramma van vrijblijvende sportsessies voorzien.

Lees meer

Vlaamse Atletiekliga ‘G-criterium’

Om de participatie van personen met een handicap te bevorderen, werkt de Vlaamse Atletiekliga samen met Parantee. Zo werkten ze onder meer een G-criterium uit, maakten specifieke reglementen op en geven bijscholingen en opleidingen voor begeleiders. Op de website vind je links terug naar Parantee en het animatiefilmpje ‘Classificatie? Da’s klasse!’, verschillende attesten, wedstrijdreglementen en een gedragscode voor het omgaan met atleten met een handicap.

Lees meer

Integratiebeleid Vlaamse Judofederatie

In het kader van het integratiebeleid wil de Vlaamse Judofederatie het mogelijk maken om atleten met een beperking judo te laten beoefenen in een handicapspecifieke club (inclusief sporten) of in een reguliere club met een G-werking (exclusief sporten). Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met Parantee om clubs te ondersteunen bij hun G-werking. De Vlaamse Judofederatie roept trainers met een VTS-diploma ook op om een aanvullende module te volgen om judoka’s met een beperking te begeleiden.

Lees meer

Trofee Marc Herremans

‘To Walk Again’ gaat voor sociale re-integratie van mensen met een fysieke beperking via een aangepaste en drempelverlagende sportbeoefening. Het doel is mensen met een beperking gezond en actief te houden en zo hun eigen mogelijkheden te laten ontdekken. In het kader van deze missie wordt jaarlijks ook een trofee uitgereikt voor sporters en organisaties die dagelijks bewijzen dat een beperking geen beperking hoeft te zijn voor een sportieve en actieve levensstijl.

Lees meer

PROJECT U/TURN

Als uitloper van het succes van het één-televisieprogramma ‘Voorbij de grens’ ontstond PROJECT U/TURN. Het project wil mensen met een beperking helpen fysiek en mentaal hun grenzen te verleggen en zo hun leven om te keren of ruimte te bieden voor een aanvaardingsproces. Met dit doel voor ogen biedt PROJECT U/TURN avontuurlijke trektochten in het buitenland aan voor mensen met een beperking, samen met hun familie, vrienden en kennissen.

Lees meer

G-klimmen – Bergstijgers Kempen

De Kempense klimvereniging De Bergstijgers geeft jongeren vanaf 10 jaar met een fysieke of mentale beperking elke woensdag de kans om te muurklimmen. De G-sporters krijgen een specifieke en individuele begeleiding in een rustige omgeving met aangepast materiaal. Wat meer is: ook ouders worden aangemoedigd om mee de sport te leren. Zo leren ze tevens hoe ze hun kind kunnen begeleiden en beveiligen tijdens het klimmen.

Lees meer

Ski 2 Freedom

De Britse liefdadigheidsinstelling Ski 2 Freedom biedt informatie over sneeuwsport en andere bergactiviteiten, gericht op personen met een beperking. Daarbij worden de noden van alle specifieke handicaps besproken, zodat iedereen een aangepaste activiteit kan organiseren. De focus ligt op participatie als catalysator voor een groeiend zelfvertrouwen en eigenwaarde. Verder wordt ingezet op levenskwaliteit, wordt sociale isolatie aangepakt en worden gezondheid en welzijn gepromoot.

Lees meer

Sensibiliseringscampagne G-Sport Vlaanderen ‘100% G-sporter’

Met de sensibiliseringscampagne ‘100% G-sporter’ uit 2014 wil G-sport Vlaanderen mensen met een beperking aanzetten om duurzaam te sporten. De campagne wil 100% waardering voor G-sport, want ook G-sporters zijn 100% sporters. Bij monde van Johan Boskamp en Bert Kruismans, de peters van G-sport Vlaanderen, wil de campagne G-sport meer prominent aan bod laten komen. Niet louter in de media, maar ook in de hoofden van de mensen. De campagne werd verder nog aangevuld met twee promofilmpjes.

Lees meer

Sensibiliseringscampagne Special Olympics Europese Zomerspelen 2014

Eén op tien Belgen heeft in zijn directe omgeving te maken met mensen met een verstandelijke beperking. Voor de Special Olympics van 2014 in Antwerpen stapten drie Belgische topsporters mee in een sensibiliseringscampagne om het taboe te doorbreken dat nog steeds rust op atleten met een verstandelijke beperking. Kevin De Bruyne, Jean-Michel Saive en Kim Gevaert verschenen op affiches met de uiterlijke kenmerken van het downsyndroom, begeleid door de vraag of ze nu minder supporters verdienen?

Lees meer

Sportstimuleringsprogramma Nederlands Jeugd Instituut ‘Special Heroes’

Het Nederlandse sportstimuleringsprogramma ‘Special Heroes’ richt zich op leerlingen van 6 tot 20 jaar uit het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het gefaseerde programma wil deze jongeren stimuleren om te sporten binnen en buiten de school door sportactiviteiten aan te bieden en dit structureel in te bedden. Zo wil het deze jongeren met een beperking zelf laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het uiteindelijke doel is om deze jongeren lid te laten worden van een sportclub.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?