Gendergelijkheid

Gendergelijkheid - Goede Praktijken

ICES - Publicatie ‘10 praktijkverhalen over sport, gendergelijkheid en seksuele diversiteit’

Deze 10 praktijkverhalen over sport, gendergelijkheid en seksuele diversiteit bieden inspiratie, inzichten en concrete tips voor iedereen die betrokken is bij de organisatie en het beleid van sport. Deze praktijkverhalen tonen aan dat gendergelijkheid en seksuele diversiteit in de sport niet zomaar van vandaag op morgen tot stand zal komen maar eerder een continu proces is, van lange adem en van kleine en soms iets grotere stappen. In eerste instantie tonen deze praktijkverhalen aan dat er in de dagdagelijkse praktijk wel degelijk vooruitgang kan worden geboekt zolang gender en seksuele diversiteit in rekening worden genomen.

Lees meer

RAAD VAN EUROPA - ‘HANDBOOK ON GOOD PRACTICES. GENDER EQUALITY IN SPORTS’

Het ‘Handbook on good practices. Gender equality in sports’ van de Raad van Europa focust op goede praktijken rond gendergelijkheid in de sport in Europa. Na een beknopte inleiding over gender in sportactiviteiten worden enkele goede praktijken uit Europa voorgesteld. Het handboek sluit af met enkele aanbevelingen voor actoren in de sport.

Lees meer

Traject ‘Sportparticipatie van meisjes en vrouwen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond’

Het traject sportparticipatie van meisjes en vrouwen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond focust op een afgebakende doelgroep. Een groep die minder participeert aan sport en soms belemmeringen ervaart bij de deelname aan sport in een club. De nood om aandacht te besteden aan dit thema en deskundigheid op te bouwen is groot. Een werkgroep vertegenwoordigd met alle Vlaamse sportactoren (Sport Vlaanderen, ISB, VSF, MOEV, VGC en Demos) ging hier concreet mee aan de slag. Het resultaat was een verdiepingstraject vertrekkende vanuit vijf diverse sportpraktijken.

Lees meer

Sport England (UK) - ‘This Girl Can’

‘This Girl Can’ is een nationale campagne van Sport England om meisjes en vrouwen, ongeacht hun stijl, uiterlijk, conditie, leeftijd, enzovoort aan het sporten te krijgen. Verschillende This Girls Can-filmpjes willen het ‘echte’ beeld van sportende meisjes en vrouwen tonen - ontdaan van het maatschappelijke ideaalbeeld van sportende meisjes en vrouwen. Op de eerste plaats wil This Girl Can sportende en fysiek actieve meisjes en vrouwen ‘vieren’, ongeacht hoe ze sporten of hoe ze eruit zien.

Lees meer

Street Games (UK) - ‘Us Girls’

‘Us Girls’ van de organisatie Street Games werd opgericht om de sportparticipatie en fysieke activiteit van meisjes en jonge vrouwen uit kwetsbare gemeenschappen te verhogen en verduurzamen.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?