Interculturaliteit

Interculturaliteit - Goede Praktijken

Aanpassing aan zaalvoetbalreglement laat speelsters met hoofddoek toe

Mogen zaalvoetbalspeelsters een hoofddoek dragen? Na een tussenkomst van Unia verduidelijkte de nationale federatie voor zaalvoetbal haar reglement. Een hoofddoek werd uiteindelijk toegelaten, zolang die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Lees hier hoe de beslissing via wederzijds overleg tussen de federatie en Unia tot stand kwam.

Lees meer

Sportnetwerk Gent Noord

Sportnetwerk Gent Noord is een buurtsportproject dat via sport wijkbetrokkenheid wil verhogen en mensen aan de slag wil helpen die anders moeilijk aan werk kunnen geraken. Een oude fabrieksgarage werd omgevormd tot een sportschuur en is op zondagnamiddag vrij toegankelijk voor iedereen. Ook worden tijdens de week en in het weekend cursussen gegeven voor volwassenen en worden regelmatig tal van andere activiteiten voorzien, zoals sportinitiaties, uitstappen en sportevenementen in en rond Gent.

Lees meer

Traject ‘Sportparticipatie van meisjes en vrouwen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond’

Het traject sportparticipatie van meisjes en vrouwen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond focust op een afgebakende doelgroep. Een groep die minder participeert aan sport en soms belemmeringen ervaart bij de deelname aan sport in een club. De nood om aandacht te besteden aan dit thema en deskundigheid op te bouwen is groot. Een werkgroep vertegenwoordigd met alle Vlaamse sportactoren (Sport Vlaanderen, ISB, VSF, MOEV, VGC en Demos) ging hier concreet mee aan de slag. Het resultaat was een verdiepingstraject vertrekkende vanuit vijf diverse sportpraktijken.

Lees meer

Animatiefilmpje KNVB ‘Oude gewoonten & nieuwe verschillen’

De KNVB lanceerde in 2011 in samenwerking met professor Paul Verweel het voorlichtingsfilmpje ‘Oude gewoonten & nieuwe verschillen’, gericht op allochtone nieuwkomers binnen de voetbalclub. Waar er vroeger vooral verschillen waren tussen clubs, zijn er nu ook verschillen binnen clubs door de komst van migranten. Om deze nieuwe verschillen een plaats te geven, worden acht tips meegegeven om je als club aan te passen. Want ondanks de verschillen, houdt iedereen wel van het spelletje.

Lees meer

2nd Chance project ‘Breaking Barriers’

Het drie jaar lopende ‘Breaking barriers’ project focuste op het engageren en ondersteunen van jongeren van diverse migratieachtergronden richting sport. In verschillende buurten werden verschillende benaderingen uitgetest met als doel de sociale cohesie te bevorderen, inschrijvingsroutes te vereenvoudigen en culturele kennis te bevorderen. Vanuit hun bevindingen worden tot slot nog 10 praktische regels meegegeven voor een succesvolle diverse sportclub.

Lees meer

Campagne UEFA ‘No to racism’

UEFA heeft een beleid van nultolerantie tegen racisme en elke andere vorm van discriminatie. Jaarlijks staat de derde Europese speeldag in het teken van de strijd tegen racisme. Tijdens organiseert UEFA workshops, rondetafeldiscussies, voetbaltornooitjes en steunt het lokale burgerinitiatieven. Bij de start van elke wedstrijd worden ‘No to racism’ banners getoond, dragen de kapiteins een ‘No to racism’-kapiteinsband, worden getuigenissen voorgelezen en worden ‘No to racism’ filmpjes getoond.

Lees meer

Diversiteitsactie ‘Respect United’

Respect United werd in 2011 in het kader van de FARE-week opgericht om diversiteit op de voetbalvelden te ondersteunen, met als motto ‘All different – All equal’. De actie bestond uit een diversiteitscharter met elf basisregels en werd gesteund door elf ambassadeurs. Zowel de eersteklasseclubs als de Rode Duivels betuigden hun steun met het voorlezen van een statement in het stadion. Jeugdspelers droegen dan weer het logo van ‘Respect United’ op het veld.

Lees meer

Sport Against Racism Ireland

SARI ondersteunt sociale inclusie en positieve integratie door middel van sport via diverse projecten om te leren omgaan met diversiteit en de interculturele dialoog aan te gaan. Zo is er jaarlijks een intercultureel voetbaltornooi, een Fair Play Football Cup voor vluchtelingen, een Afrikaanse week van de atletiek, een strandcrickettornooi en een Stick With Diversity programma om verschillende sporten aantrekkelijk te maken voor jongeren met diverse achtergrond.

Lees meer

ISB publicatie ‘Sport en interculturaliseren’

Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen ISB en De8. Hierin wordt het begeleidingstraject met zeven gemeenten rond sport en interculturaliseren uit de doeken gedaan. Het boekje belicht de praktijkvoorbeelden door de ogen van de sportdienst en een betrokken persoon of partnerorganisatie, aangevuld met praktische tips. Op deze manier wil ISB het interculturaliseringsproces aanwakkeren bij elke sportdienst en de betrokkenheid te verhogen.

Lees meer

Europese campagne ‘Stand up, speak up’

Naar aanleiding van verschillende racistische incidenten in het voetbal, lanceerde Thierry Henry IN 2005 samen met Arsenal en Nike de ‘Stand up, speak up’ campagne. Deze campagne wilde de ‘silent majority’ oproepen om racistische uitspraken niet zomaar te laten gebeuren. Het symbool van de campagne waren verstrengelde zwart-witte armbanden, waarvan de opbrengst naar een fonds ging. De campagne werd verder ondersteund door een televisiecommercial met internationale topvoetballers.

Lees meer

CNN documentaire ‘It’s not black and white’

CNN maakte in 2012 een documentaire over de geschiedenis van het racisme in het Engelse voetbal. De documentaire bespreekt de vooruitgang die werd geboekt in het voetbal doorheen de jaren, maar geeft ook aan dat er nog steeds veel racisme aanwezig is in het voetbal. Klik hier als je de documentaire integraal wil bekijken.

Lees meer

Project Koning Boudewijnstichting ‘Gezocht: sportief talent’

Deze publicatie is de afsluiting het project ‘Gezocht: sportief talent’ van de Koning Boudewijnstichting, dat liep tussen 1997 en 2001. Door dit project kregen getalenteerde sporters met een migratieachtergrond beurzen voor trainersopleiding. Deze beurzen hielpen om mogelijke hinderpalen op weg naar een sportieve carrière weg te werken. De publicatie bevat interviews met deelnemers en organisatoren en illustreren de moeilijkheden waarmee men tijdens het project geconfronteerd wordt.

Lees meer

Sensibiliseringscampagne ‘Hang de aap niet uit’

Het Federaal Migratiecentrum en het Interfederaal Gelijkekansencentrum lanceerden in 2006 in samenwerking met de KBVB de sensibiliseringscampagne ‘Hang de aap niet uit!’. Daarbij werd aangedrongen om het FIFA-reglement tegen racisme en discriminatie strikt na te leven en strenger op te treden tegen alle vormen van verbaal geweld. De campagne werd ondersteund door een eigen website, poster, postkaarten en een campagnefilmpje.

Lees meer

Campagne ‘Racisme: se taire, c’est accepter’

In 2006 lanceerde de toenmalige Franse minister van Sport in samenwerking met de Franse voetbalbond en LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) de sensibiliseringscampagne ‘Racisme: se taire, c’est accepter’. Alle 22.000 Franse voetbalclubs kregen een affiche opgestuurd. Het doel van de campagne was zowel de trainers, spelers als andere betrokkenen te stimuleren om te reageren en getuigen tegen racisme in het voetbal.

Lees meer

‘Show racism the red card’

Show Racism the Red Card is een educatief project in het Verenigd Koninkrijk dat voetbal gebruikt om racisme te tackelen binnen de samenleving. Dit goede doel ontwikkelde directe opleidingspakketten rond racisme met lessen en activiteiten voor alle leeftijden. Deze worden geassisteerd door educatieve films waarin bekende voetballers prominent als rolmodel aan bod komen.

Lees meer

Anti-Racism World Cup

Belfast is jaarlijks de gaststad van de Anti-Racism World Cup, een voetbaltornooi waaraan 24 teams uit Duitsland, Schotland, Italië, Palestina, Cuba, Baskenland en Ierland deelnemen. Met dit grassroots initiatief wil Belfast zijn racistisch imago afsmijten en aantonen dat racisme niet representatief is voor de stad. Naast het voetbaltornooi worden ook wandelingen, debatten, lezingen, muziek en een familiedag aangeboden.

Lees meer

Football Unites, Racism Divides

Het project ‘Football Unites, Racism Divides’ (°1995, Sheffield) wil via voetbal mensen van diverse achtergrond samenbrengen en de participatie van etnische minderheden verhogen in het voetbal, zowel als speler, toeschouwer als werknemer. Met lokale clubs worden anti-racisme strategieën ontwikkeld en geïmplementeerd. Ook wordt er bijstand verleend voor wie een ploeg wil oprichten en organiseren ze tornooien en competities voor vluchtelingen en asielzoekers.

Lees meer

WK Nederland

Het WK Nederland is het grootste multiculturele sportevenement van Nederland. Jaarlijks spelen de beste amateurvoetballers van Nederland tegen elkaar en komen ze uit voor het land waar zij of hun ouders vandaan komen. Voetbal wordt er gecombineerd met eten en drinken, dans en muziek. Het motto van het WK Nederland luidt dan ook: ‘Kleurrijk Nederland samenbrengen vanuit gemeenschappelijke passies’. Op de website vind je ook de ‘wereldranglijst’ en een digitaal elftal van ambassadeurs terug.

Lees meer

Interculturele straatvoetballiga ‘Buntkicktgut’

Buntkicktgut is een straatvoetbalcompetitie in Munchen dat jongeren van diverse culturele herkomst een zinvolle vrijetijdsbesteding wil geven en verschillende culturen met elkaar in contact wil brengen. Het project is ontstaan in vluchtelingen- en asielcentra, waar voetbal vaak de enige gemeenschappelijke taal is. Door de jarenlange continuïteit van de zomer- en wintercompetitie ontstaat er veel meer contact tussen de teams en zijn er kansen om op langere termijn met jongeren samen te werken.

Lees meer

Documentaire ‘De Pleintjes’

De documentaire ‘De Pleintjes’ brengt de Antwerpse straatvoetbalcultuur in het voetlicht. Het schetst een beeld van het sociale leven van veel jonge Antwerpenaren die vaak een diverse culturele achtergrond hebben. Een wereld waar het recht van de sterkste voetballer heerst en velen dromen van een betere toekomst. In de documentaire getuigen 10 personen over ‘De Pleintjes’, waaronder Moussa Dembélé, Radja en Riana Nainggolan, Matthias Schoenaerts en Karim Bachar.

Lees meer

Diversiteitsbeleid Koninklijke Vlaamse Voetbalbond

De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond organiseerde op 30 januari 2015 een kick-off om haar diversiteitsbeleid toe te lichten. Om dit extra in de kijker te plaatsen, postte de KVV een promofilmpje op de website waarin Erik Van Looy aan het woord komt. Op deze kick-off was ook Ilyas Touba aanwezig, de wereldkampioen pannavoetbal 2014, die in een partijtje pannavoetbal kon uitgedaagd worden.

Lees meer

Diversiteitscharter S-Sport

S-Sport zet in op inclusie en diversiteit en wil haar sportaanbod toegankelijker maken voor kansengroepen. Een eerste fase van sensibilisering mondde uiteindelijk uit in een diversiteitscharter. Daarvoor werd samengewerkt met het Centrum voor Gelijke Kansen, Verenigingen waar Armen het Wood Nemen, Antwerps Integratiecentrum De8 en Demos. Ook werd een werkgroep Diversiteit opgericht en een begeleidingstraject ontwikkeld.

Lees meer

Sportwoordenboekje CvO Vilvoorde ‘Mijn kind wil sporten!’

In het CvO van Vilvoorde wordt het sportwoordenboekje van vzw ‘de Rand’ gebruikt tijdens de les Nederlands. Op deze manier krijgen de cursisten de basiswoordenschat mee die ze nodig hebben binnen een sportclub.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?