Officials

Officials - Goede Praktijken

Commissie Officials BOIC: ‘Zonder officials, geen sport’

‘Zonder officials, geen sport’ is de centrale gedachte van de commissie Officials van de BOIC. Dit overlegplatform behartigt de belangen van scheidsrechters, juryleden, toernooidirecteurs en commissarissen. Verder wil de commissie ook in kaart brengen wie de officials binnen de Belgische sportfederaties zijn. Badmintonscheidsrechter Sven Serré is voorzitter van de commissie, die verder wordt aangevuld door (gewezen) scheidsrechters uit diverse sporttakken.

Lees meer

‘ING Open Referee Day’

Om het imago van de nationale voetbalscheidsrechters een boost te geven, organiseerde de KBVB op 21 november 2013 een ‘ING Open Referee Day’. De media kregen die dag de kans om zo’n 70 topscheidsrechters aangevuld met vier jonge amateurscheidsrechters een hele trainingsdag te volgen. De focus lag die dag op grensrechters en het beoordelen van buitenspelfases.

Lees meer

KBVB ‘Referee Ambassador’

Met een campagne gericht op lokale voetbalclubs riep de KBVB de ‘Referee Ambassador’ in het leven. Deze ambassadeurs staan in voor het creëren van een positief klimaat ten aanzien van de scheidsrechters binnen de eigen voetbalclub. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor de rekrutering van scheidsrechters bij jeugdspelers, de detectie en het beter begeleiden van jonge scheidsrechters en het creëren van een positief klimaat voor scheidsrechters.

Lees meer

KBLVB ‘Maand van de Arbitrage’

In november 2014 organiseerde de KBLVB een ‘Maand van de Arbitrage’. Het eerste thema ‘Sportsmanship’ was gericht op de verbetering van het klimaat ten aanzien van scheidsrechters (respect, solidariteit en fair play). In de tweede week werd de reglementenkennis bij spelers en bestuursleden getest en aangescherpt via een online quiz. De derde week focuste zich op de werving van scheidsrechters en de vierde week rond het creëren van een platform rond arbitrage in samenwerking met de VSF.

Lees meer

Campagne Vlaamse Atletiekliga ‘Wie respect vraagt, moet respect tonen’

Met het motto ‘Wie respect vraagt, moet respect tonen’ wil de Vlaamse Atletiekliga het wederzijds respect tussen atleten en juryleden verhogen. Zo werden handschudacties gepromoot tijdens Vlaamse kampioenschappen, deelden de kampverantwoordelijken VAL-sleutelhangers uit aan atleten als symbolische waardering voor hun prestatie en inzet en dankte elke atleet na afloop van de wedstrijd de juryleden voor hun vrijwillige inzet.

Lees meer

Complimentencampagne Nevobo ‘Week van de Scheidsrechter’

De Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) richt elk jaar de schijnwerper op scheidsrechters, juryleden en andere officials met de ‘Week van de Scheidsrechter’, met een oproep om extra waardering te uiten of hen in de bloemetjes te zetten. In 2014 stuurde de Nevobo een set van acht complimentenkaarten op naar de clubs, zodat elk team de scheidsrechter een compliment kan geven. Via een twitteraccount kunnen clubs de scheidsrechters door middel van foto’s en filmpjes op een groter podium plaatsen.

Lees meer

Campagne Landelijke Rijverenigingen ‘(P)aardig sporten’

De Landelijke Rijverenigingen (LRV) startte in 2013 de op respect gerichte campagne ‘(P)aardig sporten’, mee ondersteund door de cartoonfiguurtjes Magda en Danny, waarbij onder meer werd opgeroepen tot respect voor de jury. Aan de leden werd gevraag om ludieke filmpjes rond één of meerdere thema’s door te sturen, die dan op de website worden geplaatst en waaruit een winnaar werd gekozen.

Lees meer

VSF ‘Week van de Official’

Zonder officials geen sportwedstrijden! Onder dit motto lanceerde de VSF in 2015 van 3 tot 11 oktober de eerste ‘Week van de Official’. Zo werden verschillende opleidingen over weerbaarheid voor scheidsrechters van de deelnemende federaties georganiseerd. In verschillende promofilmpjes spraken wekelijks diverse topsporters en ambassadeurs hun waardering uit voor de officials. De verschillende acties van de veertigtal deelnemende organisaties werden tot slot op de Facebookpagina gebundeld.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?