Ouders

Ouders - Goede Praktijken

Vlaamse Basketballiga ‘Sportouders en de sportclub’

Op hun website besteedt de Vlaamse Basketballiga onder de noemer ‘Sportouders en de sportclub’ ruim aandacht aan het belang van de ouders in de sport. De VBL geeft enerzijds tips aan sportclubs om een maximale betrokkenheid van de ouders te creëren en anderzijds tips voor de ouders omtrent positieve motivatie voor, tijdens en na de wedstrijd. Ook het verschil tussen motivatie en ‘moetivatie’ en de drie basisbehoeftes voor talentontwikkeling worden kort uit de doeken gedaan.

Lees meer

Gedragscode voor ouders VJF

De Vlaamse Judofederatie heeft in 2013 verschillende gedragscodes ontwikkeld voor ouders, judoka’s en trainers. Deze gedragscodes werden op een ludieke manier vertaald in cartoons en op posterformaat verspreid. Elke club kreeg een exemplaar met begeleidende uitleg over de aparte gedragscodes.

Lees meer

Ouderparticipatie Z.O.L.A.

Om de betrokkenheid van de ouders te vergroten, heeft Z.O.L.A. zwemclub een ouderwerking in elkaar gebokst. Naast de oudercontacten kunnen de ouders tijdens opendeurdagen lessen van hun kinderen volgen en krijgen ze extra uitleg van de trainers. De ouders worden ook ingeschakeld om toezicht te houden in de kleedkamers om de kans op pestgedrag te verminderen. Ook worden sommige ouders ingeschakeld als Antenne, een neutraal vertrouwenspersoon en brugfunctie tussen de ouders en het bestuur.

Lees meer

Ouderbetrokkenheid Turnkring De Hoop

Turnkring De Hoop uit Antwerpen zet sterk in op de betrokkenheid van de ouders. De doelstelling is ervoor te zorgen het wederzijdse begrip te verbeteren. Zo weten ouders beter wat van hen wordt verlangd en wat de turnkring van de kinderen verlangt. De ouders worden ook gemotiveerd om mee te werken met de organisatie om zo de betrokkenheid te verhogen.

Lees meer

Sporten met het hele gezin

Ondanks de bewezen positieve effecten, slaagt 60% van alle Vlaamse gezinnen er niet in om de norm van een half uur per dag sport te halen. Maar er is ook goed nieuws: in 95% van de gezinnen is er minstens één iemand die aan sport doet. Hij is de gedroomde ambassadeur om zijn gezinsleden mee
te nemen en hen te laten ondervinden wat je dankzij sport allemaal kan beleven. Sport Vlaanderen ging samen met Gezinssport Vlaanderen op zoek naar clubs die dit begrepen hebben en hierop inspelen. Clubs die al van alles organiseren om gezinnen meer samen te doen sporten, hen samen een sport aan te leren en G-sporters samen met hun ouders, broers en zussen te laten sporten. Negen van zulke initiatieven hebben we nu gebundeld in een handige brochure voor sportclubs, om ze op te pikken en zelf toe te passen, in alle mogelijke varianten.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?