Pesten

Pesten - Goede Praktijken

Vlaamse Week tegen Pesten

Jaarlijks staat de week voorafgaand aan de krokusvakantie in het teken van de Vlaamse Week tegen Pesten. Deze week start met de uitreiking van de ‘Pesten dat kan niet!-prijs’ voor scholen of jeugdwerkorganisaties. Daarna worden verschillende acties op poten gezet om (cyber)pesten een halt toe te roepen en gaat extra aandacht uit naar waardevolle initiatieven om dit pestgedrag te bestrijden of te voorkomen. Je krijgt tips die meteen in de klas kunnen uitgeprobeerd worden van ervaringsdeskunidgen, nl. de winnaars van de vorige ‘Pesten dat kan niet!-prijs’.

Lees meer

Project vzw School Zonder Pesten ‘IK BEN PROFF’

Via het project ‘IK BEN PROFF’ richt vzw School Zonder Pesten zich op jeugdvoetballertjes van 6 tot 12 jaar (duiveltjes, preminiemen, miniemen). Het wil met dit project de jonge spelertjes en hun coaches helpen om stil te staan bij motivatie, houding en gedrag op en om het voetbalveld. In 2013 liep het pilootproject voor de eerste keer bij de jeugd van Club Brugge en bestond uit een toneelvoorstelling, een affiche, armbandjes en een gids voor de coach. Vijf codewoorden vormden het centrale doel van dit project: Positie – Respect – OK – Fairplay – Fun.

Lees meer

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Omdat het vaak moeilijk is om als begeleider te constateren of pesten effectief binnen jouw eigen vereniging gebeurd, heeft de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond op haar website een artikel geplaatst over pesten. Met dit artikel hoopt de schermbond beter te sensibiliseren omtrent dit thema.

Lees meer

Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) besteed op haar webpagina heel wat aandacht aan pesten. Geïnspireerd door het pestprotocol dat ontwikkeld werd door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond vind je op de website heel wat informatie over wat pesten is, hoe je het kunt aanpakken en hoe je de gepeste, de pesters en het team daarin kunt begeleiden. Ook wordt aandacht besteed aan mogelijke sancties en de nieuwe vorm van pesten, nl. cyberpesten. Tot slot krijgt ook het thema ‘pesten bij volwassenen’ extra aandacht.

Lees meer

Campagne GymFed ‘Coole gymmanieren’

Naar aanleiding van de Panathlon-verklaring lanceerde GymFed in 2008 de campagne ‘Coole gymmanieren’. Dit project is gericht op trainers en ondersteunt het pedagogisch en ethisch verantwoord aanbieden van gymnastiektraining bij recreatieve sporters en topsporters. De campagne werkte met thema’s die de begeleiding van jonge sporters behandelen, waaronder pestgedrag. Elke maand verscheen rond het bewuste thema een affiche met praktische tips voor zowel de trainers als voor de turn(st)ers.

Lees meer

Campagne Kids Streetdefense ‘Pesten… zo 2011’

Kids Streetdefense lanceerde in 2012 een campagne tegen pesten. De campagne richtte zich op empowerment bij gepeste kinderen en jongeren en vertrok van de slogan ‘Pesten… zo 2011’. Kinderen konden op een banner anti-pestleuzen noteren en er werd een filmpje gemaakt met kinderen die duidelijk maken dat pesten echt wel niet meer van deze tijd is. ‘Zo 2011’, dus.

Lees meer

National Bullying Prevention Month

De Amerikaanse organisatie ‘Stomp Out Bullying’ maakt van oktober de maand tegen het pesten. De eerste maandag van oktober werd tot werelddag tegen het pesten gedoopt, gekoppeld aan een ‘Blue Shirt Day’. Tijdens de tweede week wordt opgeroepen om vriendschap te sluiten met iemand die je niet kent, terwijl in de derde week gevraagd wordt om op te komen voor anderen die gepest worden. De vierde week tot slot staat in het teken van participatie, met het (online) delen van positieve boodschappen.

Lees meer

RSCA zegt neen tegen pesten

Samen met Proximus en de Constant Vanden Stock Foundation bindt RSC Anderlecht de strijd aan tegen pesten. De sensibiliseringscampagne wordt ondersteund door een videoclip die door RSCA-tv, VTM en RTBF wordt uitgezonden. De spelers zelf zullen worden uitgezonden naar scholen om jongeren uit te leggen dat pesten onaanvaardbaar is. Proximus legt de klemtoon op cyberpesten en heeft sinds 2011 al 140 scholen en 12.000 kinderen geholpen in de strijd tegen pesten.

Lees meer

Infobrochure ‘Pesten, daar doen we niet aan mee’ - Dendermondse Ijsberen

De vzw Dendermondse Ijsberen maakte een infobrochure op om iedereen in de club te informeren over het thema pesten. In de brochure wordt onder meer de Aanspreekpersoon Integriteit (API) voorgesteld als het eerste aanspreekpunt bij pestproblemen, of bij uitbreiding alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Verder worden enkele foute uitspraken over pesten ontkracht, en vind je informatie terug over hoe om te gaan met pestgedrag in de club.

Lees meer

Integrale aanpak van Vlaamse Regering tegen pesten en geweld

De Vlaamse Regering werkte een geïntegreerde en beleidsdomeinoverschrijdende aanpak tegen pesten en geweld uit. Cruciaal hierbij is sensibilisering over de mogelijke hulpkanalen, zodat kinderen en jongeren, maar ook hun ouders weten waar ze terechtkunnen met vragen over geweld en pesten.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?