Respect solidariteit

Respect en solidariteit - Goede Praktijken

Gedragscode Landelijke Rijverenigingen

LRV wil ouders en begeleiders meer ondersteunen in hun begeleiding van jongeren om hen zo meer respect bij te brengen voor paarden, ruiters, commandanten en juryleden. Centrale waarden zijn solidariteit, samenhorigheid, vriendschap en plezier. Hun gedragscode focust op veiligheid, kledij, etiquette, wellevendheid en eerbied. Zo wil LRV dat er eerbied is tegenover de verhuurder van een rijdier, het paard, landbouwers en jagers, de natuur, andere weggebruikers, andere ruiters en bij de halte.

Lees meer

Sensibiliseringscampagne Landelijke Rijverenigingen ‘(P)aardig sporten’

LRV focust op respect en startte in 2013 met de campagne ‘(P)aardig sporten’, dat mee ondersteund werd door de cartoonfiguurtjes Magda en Danny. Concreet werd opgeroepen tot respect voor het paard of de pony, respect van de ouders voor de kinderen en jongeren, het bijbrengen van respect door de trainers en respect voor de jury. Aan de leden werd gevraag om ludieke filmpjes rond één of meerdere thema’s door te sturen, die dan op de website worden geplaatst en waaruit een winnaar wordt gekozen.

Lees meer

Campagne Vlaamse Handbal Vereniging ‘Code 7’

Onder het motto ‘Hou het fijn rond het plein’, zet de Vlaamse Handbal Vereniging in op solidariteit en respect. Met Code 7 werd een gedragscode ontwikkeld voor spelers en supporters met zeven centrale waarden: gezondheid, amuseren, aanmoedigen, doorzetten, teambelang, fairplay en respectvol. Hierover werd een promotiefilmpje online geplaatst en affiches verspreid. Dit werd gevolgd door een handschudactie en een creatieve spandoekenactie. Ook coaches werden tot slot bijgeschoold over Code 7.

Lees meer

UEFA Respect programma

UEFA beschouwt respect als de steunpilaar in het verbeteren van de gezondheid en integriteit van zowel het voetbal als de samenleving. Het koepelbegrip ‘respect’ bevat volgens UEFA het promoten van diversiteit, vrede en verzoening, voetbal voor iedereen, gezondheid, respect voor de omgeving en campagnes tegen discriminatie, racisme en geweld. In een campagne werd opgeroepen tot respect voor iedereen binnen het voetbal: tegenstanders, coaches, officials en supporters van de tegenstander.

Lees meer

Ontario Minor Hockey Association ‘Respect in Hockey’

De jeugdhockeyliga van Ontario stelde zich in het seizoen 2014-2015 als doel om een ‘respect’ beter te verankeren. Daartoe lanceerde het een educatief project, waarbij zowel coaches, vrijwilligers, officials als ouders betrokken werden. Zo moest minstens één ouder een proactieve online cursus doorlopen als voorwaarde om hun kind te kunnen inschrijven. Coaches, vrijwilligers en officials kregen dan weer een eigen programma. Voor clubs werd daarnaast ook nog een implementatieprogramma ontwikkeld.

Lees meer

Vlaamse Karate Federatie

Het thema ‘Solidariteit’ leunt dicht aan bij de waarden die karate voorstaat: nederigheid, eerlijkheid, hoffelijkheid, zelfcontrole en moed. Deze vijf waarden zijn de basis voor de Karate Code die in cartoonvorm werd geïllustreerd met telkens een goed en een fout voorbeeld. Elke doelgroep had zo zijn eigen Karate Code: de coaches en begeleiders, de jongvolwassen en volwassen karateka’s, de karateka’s ouder dan 12 jaar, de karateka’s jonger dan 12 jaar, de ouders, en de trainers.

Lees meer

Falos

Falos, de website van de Kristelijke Werknemersbeweging, heeft op de website een hele reeks cartoons staan met gedragsregels over ethisch verantwoord sporten. Deze cartoons behandelen een breed spectrum zoals sportiviteit, respect, fysiek en verbaal geweld, zorg dragen voor het materiaal, fair play, waardering voor vrijwilligers, respect voor scheidsrechters, seksueel grensoverschrijdend gedrag of veiligheid op de openbare weg. Hier vind je de overzichtsaffiche.

Lees meer

Campagne GymFed ‘Coole gymmanieren’

Naar aanleiding van de Panathlon-verklaring lanceerde GymFed in 2008 de campagne ‘Coole gymmanieren’. Dit project is gericht op trainers en ondersteunt het pedagogisch en ethisch verantwoord aanbieden van gymnastiektraining bij recreatieve sporters en topsporters. De campagne werkte met thema’s die de begeleiding van jonge sporters behandelen, waaronder pestgedrag. Elke maand verscheen rond het bewuste thema een affiche met praktische tips voor zowel de trainers als voor de turn(st)ers.

Lees meer

Ecologisch bewustzijn Klim- en Bergsportfederatie

De KBF hecht veel waarde aan respect voor het milieu. Zo wil de federatie samen met haar clubs het klimgebied ‘Abbaye de Flônes’ maximaal ecologisch inrichten. Elke sporttak werkt ook aan eigen ecologische gedragsregels. Daarnaast heeft het KBF-magazine een vaste rubriek rond de waarden en ethiek van de klim-en bergsport, waarbij het vooral de bedoeling is om een ecologisch bewustzijn te kweken.

Lees meer

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie

Onder het motto ‘Ju-Jitsu vraagt respect’ lanceerde de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie doelgroepgerichte gedragscodes, vooral gericht op de ouders en de supporters. Ook werd een jeugdcharter opgesteld, waarbij verschillende vormen van respect worden gevraagd: voor je eigen club, voor jezelf, voor je instructeur, voor alle collega’s ju-jitsuka, voor de infrastructuur, voor de spelregels, de scheidsrechters, de officials en de vrijwilligers en voor de tegenstander.

Lees meer

Affichecampagne De Vlaamse Roeiliga

Een jaar lang verspreidde de Vlaamse Roeiliga elke maand een affiche rond ethiek. Daarin werd onder meer opgeroepen voor respect voor het materiaal en de accommodatie en het in de kijker zetten van goed gedrag ten aanzien van de omgeving. Ook werd het belang van samenwerking, betrokkenheid, respectvolle communicatie en het tonen van belangstelling beklemtoond. Voorbeelden van andere thema’s zijn gezonde voeding, lichaamsverzorging, het kennen van de regels en de rol van de trainer.

Lees meer

Milieumissie Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs

De Liga van Vlaamse Zweefclubs draagt harmonie met de natuur hoog in het vaandel, wat zich uit in een milieumissie om een optimale synergie met de natuur te bekomen. Ook moeten de clubs werken conform de VLAREM-milieuvergunning en een eigen milieucharter. MICOM, de eigen milieucommissie bestaande uit een milieuverantwoordelijke per club, adviseert wat de complexe milieureglementering betreft. Ook lokale samenwerkingsverbanden met bewonersgroepen of Natuurpunt-kernen worden sterk aangemoedigd.

Lees meer

Missie De Natuurvrienden

De Natuurvrienden richten hun focus vooral op ecologie. In hun missieverklaring pleiten ze dan ook voor een duurzame maatschappij, waarbij ook binnen vrijetijdsbesteding bewustwording van ecologische waarden moet gecreëerd worden. De Natuurvrienden willen milieuvriendelijke recreatie aanbieden op een sociale, rechtvaardige, duurzame en voor iedereen toegankelijke manier.

Lees meer

Football Association ‘Respect’

De Engelse Football Association vestigt heel wat aandacht op respect binnen het voetbal. Respect wordt gevraagd voor verschillende thema’s, die telkens een eigen invulling, tools en webpagina krijgen. Zo werden handleidingen respect opgesteld voor respect gericht op competities, jeugdclubs, scheidsrechters, ouders, vrijwilligers, coaches en kapiteins.

Lees meer

Supportersexperiment Internacional

Om een einde te maken aan de vele supportersrellen in het Braziliaanse voetbal, heeft Internacional uit Porto Alegre zijn eigen supporters verplicht om tijdens de wedstrijd tegen rivaal Gremio plaats te nemen naast een supporter van de tegenstander. Het bestuur van Internacional wil met dit opmerkelijk initiatief bekomen dat de supporters zich respectvol gedragen ten aanzien van de tegenstander. Het experiment werd goed ontvangen bij de supporters en werd ondertussen al enkele keren herhaald.

Lees meer

Wedstrijd in het teken van respect

Omdat een jeugdwedstrijd tussen Sparta Enschede en Emos in Nederland uit de liep (een grensrechter werd fysiek belaagd door een toeschouwer), stond het daaropvolgende duel tussen de twee ploegen in het teken van respect. Voor de start van de wedstrijd werden bloemen uitgedeeld en tijdens de wedstrijd werd gespeeld in roze tenues en met een ‘respect-bal’. Van de ouders werd verwacht om zich langs de zijlijn positiever op te stellen en minder commentaar op de scheidsrechter te leveren.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?